Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności-Edukacja

Powrót do przyszłości - konkurs dla uczniów szkół o profilu rolniczym

Autor: aw
28-03-2016, 08:47

Celem konkursu „Powrót do przyszłości” jest zainspirowanie uczniów do podjęcia indywidualnych inicjatyw  na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, w szczególności zwrócenia ich uwagi na innowacyjne i niekonwencjonalne rozwiązania, które w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w rolnictwie przyjaznym środowisku.

Najważniejsze są:

 • Samodzielność w poszukiwaniu inicjatyw lokalnych mających na celu ochronę różnorodności biologicznej na terenach rolniczych;
 • Kreatywność w wyborze technologii i rozwiązań produkcyjnych w rolnictwie;
 • Zaproponowanie innowacyjnych systemów produkcji rolnej, które będą uwzględniały m.in. przeciwdziałania procesom zakwaszania i odwadniania gleb oraz skażenia toksycznymi związkami chemicznymi;
 • Uwzględnienie adaptacji rolnictwa do zmian klimatu.

Dla kogo?

Odbiorcami konkursu są uczniowie ze szkół zawodowych o profilu rolniczym z województwa podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.  

Kiedy?

Konkurs realizowany będzie od 21.03.2016 do 15.06.2016 roku – komisja konkursowa będzie oceniać prace w III kwartale 2016 roku, zaś podsumowanie i wręczenie nagród odbywać się będą w IV kwartale 2016 roku.

Kategorie:

Indywidualna, w której udział może wziąć każdy uczeń ze szkoły rolniczej. Zadaniem w tej kategorii będzie przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej wizji przyszłego gospodarstwa rolnego, w którym zostaną wykorzystane techniki i technologie rolnicze przyjazne środowisku. Założeniem tej kategorii jest przedstawienie wizji innowacyjnego gospodarstwa rolnego w 2050 roku.

Grupowa, w której 3 osobowy zespół uczniów przy wsparciu merytorycznym nauczyciela (będącego jednocześnie opiekunem zespołu) przygotuje reportaż filmowy z wybranej przez siebie tematyki:

 • Obecnie stosowanych rozwiązań w gospodarstwach rolnych, w szczególności uwzględniających innowacyjne rozwiązania w procesie produkcyjnym w kontekście ochrony różnorodności biologicznej. Warunkiem niezbędnym w przygotowaniu filmu będzie:
 • Wyszukanie takiego gospodarstwa rolnego, w którym stosowane są innowacyjne rozwiązania.
 • Nawiązanie kontaktu z rolnikiem, rozpoznanie gospodarstwa, wybór takiego, który spełniać będzie innowacyjny charakter.
 • Nakręcenie krótkiego wstępu, w którym uczniowie wprowadzą potencjalnych widzów w temat.
 • Nakręcenie scen filmowych, obrazujących gospodarstwo rolne i zastosowane w nim rozwiązania.
 • Nakręcenie rozmowy z rolnikiem, który w kilku zdaniach opowie o stosowanych rozwiązaniach oraz źródłach finansowania.
 • Nakręcenie podsumowania, w tym wskazania pozytywnych stron inwestowania w innowacyjne rozwiązania technologiczne.
 • Obecnie realizowanych inicjatyw lokalnych o charakterze ochrony różnorodności biologicznej lub zaproponowania własnych inicjatyw (jeśli w danym regionie nie są realizowane). Warunkiem niezbędnym przygotowania filmu będzie:
 • Wyszukanie inicjatyw lokalnych o charakterze ochrony różnorodności biologicznej, realizowanych w ostatnich 5 latach.
 • Nakręcenie krótkiego wstępu, wprowadzającego w temat.
 • Nakręcenie scen filmowych przedstawiających inicjatywę wraz z komentarzem. Wskazanie źródeł finansowania, autorów itp.
 • Podsumowanie i zachęcenie potencjalnych widzów do podejmowania podobnych inicjatyw wraz ze wskazaniem pozytywnych aspektów.

W przypadku, gdy na danym terenie nie podejmowano żadnych inicjatyw lokalnych, zadaniem zespołu będzie zaproponowanie własnej inicjatywy, w której w miarę możliwości zaprezentują ją w reportażu. Do tego celu możliwe będzie wykorzystanie drukowanych wizualizacji, makiet itp. Forma reportażu będzie musiała zawierać takie informacje jak kontekst inicjatywy, dlaczego jest ważne aby ją zrealizować, skąd pozyskać środki na jej realizację i jak wpłynie ona na ochronę różnorodności biologicznej.

Inicjatywy lokalne, o których mowa, będą musiały kontestować z ochroną różnorodności biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.

W ramach konkursu nagrodzonych zostanie łącznie 54 uczniów oraz 8 nauczycieli, którzy otrzymają następujące nagrody rzeczowe:

 • W kategorii indywidualnej nagrodzonych zostanie 30 uczniów. Każdy z nich otrzyma zestaw nagród, składający się z: bonu prezentowego do sklepów sieci EMPIK o wartości 150 zł oraz albumu przyrodniczego.
 • W kategorii grupowej, za zaangażowanie uczniów w tak twórczy proces powstawania filmów nagrodzimy każdego z nich tabletem (tj. 24 uczniów), zaś nauczyciela (tj. 8 nauczycieli) za wsparcie merytoryczne i aktywny udział notebookiem.

Projekt "Pólnocna strategia ochrony różnorodności biologicznej" jest realizowany przez krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw, dzieki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również