Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności-Edukacja

Szanse i bariery rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce

Autor: aw
12-04-2016, 09:57

Rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarzadzania w Warszawie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wyjątkowym przedsięwzięciu:

 

Ogólnopolskiej Konferencji „Szanse i bariery rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce"

20 maja 2016 r. o godz. 10.00, Warszawa ul. Rejtana 16

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik

 

Konferencja  ma na celu propagowanie dobrych praktyk w zakresie energetyki prosumenckiej, a także wypracowanie tez i założeń, którymi należy się kierować przy wspieraniu małych i mikro instalacji na terenach nisko zurbanizowanych. Konferencja posłuży wymianie doświadczeń z zakresu prac naukowych i dobrych praktyk oraz  opracowaniu założeń rozpowszechniania energetyki prosumenckiej.

Konferencja będzie miejscem do wyrażenia opinii na temat możliwości produkcji energii na własne potrzeby gospodarstw domowych i JST. Będzie także okazją do wskazania źródeł finansowania inwestycji w zakresie małych i mikro instalacji OZE, pokazania dobrych praktyk w zakresie inwestycji  oraz  wskazania niewłaściwych procedur inwestowania w tego typu urządzenia. Omówione zostaną także kwestie związane z barierami społecznymi oraz sposobami ich rozwiązania w zakresie instalacji OZE.

 

Prelegenci:

 

dr inż. Jarosław Osiak, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

dr Grzegorz Gałek, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

dr Dawid Marczak, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

dr inż. Dariusz Czekalski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

mgr. inż. Michał Sikora, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 

Dodatkowe informacje na stronie www.mikroinstalacje.edu.pl

 

Formularz rejestracyjny proszę wypełnić i przesłać na adres: biuro@mikroinstalacje.edu.pl lub  Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

ul. Olszewska 12,

00-792 Warszawa

z dopiskiem  Konferencja „Świadomy Prosument”

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 

Konferencja organizowana w ramach realizacji projektu „Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach niskozurbanizowanych” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również