Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności-Edukacja

Eco-lokalnie: lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie w województwie śląskim

Autor: aw
31-05-2016, 14:54

Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje projekt ”Eco – lokalnie”, w ramach którego zostaną zrealizowane 23 inicjatywy ekologiczne dotyczące poprawy środowiska naturalnego angażujące społeczność lokalną. Przedsięwzięcia realizowane są na terenie trzech powiatów: częstochowskim, myszkowskim i zawierciańskim.

W ramach projektu, do końca marca zakończono 14 ekologicznych inicjatyw obywatelskich. Choć dotyczyły one różnych obszarów wsparcia, ich cechą wspólną jest zaangażowanie lokalnych mieszkańców  na rzecz rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska w ich „małych ojczyznach”. Dzięki aktywności lokalnych mieszkańców w Myszkowie, Zawierciu oraz gminie Włodowice utworzono siedem ogrodów obsadzonych rodzimymi gatunkami roślin, drzew i krzewów. W Przewodziszowicach wyznaczono szlak turystyczny – Szlak Rajce, który ma służyć zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego w gminie Żarki. W Lelowie powstała strefa aktywności turystycznej  - postawiono dwie altany z podwieszanymi grillami, ławkami i stołami, co w znacznym stopniu zapobiega paleniu ognisk w niedozwolonych miejscach. W miejscowości Cegielnia  dokonano modernizacji zbiornika wodnego, dzięki czemu tereny zabagnione i zdewastowane zostały przywrócone do terenów rekreacyjnych. Przedsięwzięcie  przyczyni się do przywrócenia odpowiednich warunków bytowych rzadko występujących tu ptaków wodnych i ryb. Na terenach rekreacyjnych w Mstowie wykonano odbudowę bocianich gniazd, co przyczyni się to do zwiększenia populacji  bociana na tym obszarze - bociany będą miały swoje miejsce i zapobiegnie to migracji nowych osobników po okresie lęgowym. „Pszczelarze Rudnik i Skałki” w ramach swojej inicjatywy pozyskali ule z pełnym wyposażeniem, topiarki do wosku oraz  miodarki. Wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie zasiedlą ule, dzięki czemu zwiększy się pogłowie pszczoły miodnej, co przyczyni się do czynnej ochrony walorów przyrodniczych, zachowania bioróżnorodności regionu, w tym zachowania i ochrony dzikich owadów zapylających. W ramach lokalnych inicjatyw  OSP w Mstowie zakupiło zapory  przeciwpowodziowe i agregat pompowy, a  w Dworku Skarżyckim został wymieniony piec.

Obecnie rozpoczyna się realizacja sześciu kolejnych inicjatyw – w Skarżycach zostanie utworzony skwer obsadzony rodzimymi gatunkami roślin, w Ryczowie powstanie ogródek edukacyjny oraz zostanie reaktywowany nieduży staw, w Rudnikach zostaną przeprowadzone prace porządkowe zbiornika wodnego zagospodarowując jednocześnie teren wokół, w Myszkowie zostanie zagospodarowany i ogrodzony zbiornik wodny, a przy Klasztorze w Leśniowie  zostanie zamontowana mała infrastruktura turystyczna i nasadzone rodzime gatunki roślin. Inicjatywy ekologiczne w ramach projektu „Eco – lokalnie” realizowane będą do końca tego roku.

Więcej informacji na stronie internetowej Centrum Rozwoju Lokalnego: http://crl.org.pl/

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również