Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności-Edukacja

Inicjatywy obywatelskie: działamy i chronimy

Autor: aw
27-05-2016, 06:54

PIlotażowy program umożłiwiający finansowanie niewielkich projektów proekologicznych w sakli lokalnej spotkał się z ogromnym zainteresowaniem

Program Wzmocnienie działa społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju stawia na inicjatywy oddolne, ponieważ chcieliśmy usłyszeć „ głos społeczny”, zainicjować działania lokalne, wzmocnić tym samym rolę społeczeństwa obywatelskiego i zainspirować do kolejnych działań.

Wzmiacniamy też rolę organizacji pozarządowych jako liderów lokalnych.

Rolą NGO powinna być aktywizacja, angażowanie i motywacja społeczności, również na poziomie lokalnym. NGO mogą przyczynić się do podnoszenia świadomości ekologicznej i przyśpieszenia procesów inwestycyjnych – tu najlepszym przykładem są nasze inicjatywy obywatelskie, gdzie rolą NGO jest koordynacja „głosu społecznego” na poziomie lokalnym. NGO pełnią rolę „kontroli społecznej”, ponieważ mogą patrzeć na poczynania władz, sektora przedsiębiorstw i wyłapywać niedoskonałości i luki w ich działaniach. To wszystko, jednym słowem,  przyczynia się do budowania społeczeństwa obywatelskiego

NGO odgrywają rolę ekspercką, doradczą, a ich konstruktywna krytyka dotyczy systemowych rozwiązań, także tych dotyczących tworzenia prawa. Przed NGO stoi zadanie reagowania na „niedoskonałości” rynku, czyli wejście w takie przedsięwzięcia, gdzie nie działają mechanizmy rynkowe ani instytucje państwowe.

 

PARK DWORSKI

Od kilku tygodni w parku we wsi Wronki w gminie Świętajno w województwie warmińsko-mazurskim trwały prace rewitalizacyjne. Wycięto trzy stare, spróchniałe drzewa, na innych usunięto suche gałęzie. Zostały wytyczone i usypane nowe ścieżki, ustawiono nowe ławeczki i pergole, posadzono wiele kwiatów i krzewów.  Park zyskał nowe oblicze, stając się miejscem wypoczynku nie tylko pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy, przy którym się znajduje, ale również dla okolicznych mieszkańców. Projekt parku oraz jego wykonanie sfinansowane zostało ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach inicjatywy obywatelskiej „Park Dworski”.

 

PRZYWRÓĆMY DAWNY UROK WSI

Wieś Konary to niewielka wieś położona w województwie mazowieckim, w gminie Nasielsk. W ramach inicjatywy „Przywróćmy dawny urok wsi” sfinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udało się zagospodarować niewielki park, który znajduje się w sercu tejże wsi. W ramach wykonanych prac odtworzono mały staw, który zdegradowany był przez źle przeprowadzoną meliorację oraz utworzono miejsca odpoczynku wokół stawu dla mieszkańców i  przyjeżdżających turystów. Wzdłuż nowo usypanej ścieżki ustawiono ławki, posadzono rośliny, wykonano fontannę, rozmieszczono budki dla owadów i podkarmiaczki dla ptaków. Aby móc korzystać z uroków skweru w porach wieczornych, zamontowane zostało oświetlenie wykorzystujące odnawialne źródła energii. Inicjatywa znalazła się w bezpośrednim sąsiedztwie nowo odbudowanej świetlicy i obecnie stanowi wraz z nią jeden kompleks, przyczyniając się do wzrostu atrakcyjności i popularności wsi.

Powyższe inicjatywy zostaly zrealizowane zrealizowane w ramach projektu Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego.

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również