Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności-Edukacja

Termomodernizacja oczyści powietrze

11-07-2016, 11:14

Wysokie standardy efektywności energetycznej budynków pomogłyby znacząco zredukować nie tylko zużycie energii, ale też emisję pyłów.

Nie bądź obojętny.

Do 2020 r. możliwa jest redukcja emisji podczas procesów spalania poza przemysłem nawet do 25 procent . Jednym ze sposobów, który pomógłby w osiągnięciu takiej redukcji jest termomodernizacja - wynika z raportu Krajowej Agencji Poszanowania Energii.
Autorzy raportu dokonali szerokiej analizy sektora budowlanego, uwzględniając takie czynniki jak rok budowy, sposób zasilania w ciepło, czy stan termomodernizacji.
Polskie budynki są odpowiedzialne za znaczną część finalnego zużycia energii. Są też ważnym źródłem zanieczyszczenia środowiska. Ich udział w emisji dwutlenku siarki (SO2) wynosi ok. 50 proc., tlenków azotu (NOx) - 22 proc., dwutlenku węgla - 35 proc. i pyłów - ok. 10 proc.
Sporządzono również ocenę emisji poszczególnych zanieczyszczeń powietrza i stworzono odpowiednie wskaźniki emisji dla każdego z nich. Na potrzeby analizy przyjęto, że standard niemal zero-energetyczny budynku mieszkalnego oznacza zużycie energii końcowej na ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. mniejsze niż 40 kWh/m2/rok.
Gdyby wszystkie nowe budynki w Polsce powstawały w standardzie energooszczędnym , to oszczędności w zużyciu energii w stosunku do obecnych standardów energetycznych nowych budynków wyniosłyby 2 363 906 MWh/rok.
Natomiast, gdyby wszystkie już istniejące budynki zmodernizować zgodnie ze standardem energooszczędnym, wtedy oszczędności energii końcowej wyniosłyby 166 122 425 MWh/rok.
Stosowanie wysokich standardów energetycznych w odniesieniu do wszystkich nowo budowanych budynków pozwoliłoby na uniknięcie rocznej emisji od 806 ton tlenków azotu, 31 tysięcy ton tlenku węgla i aż 650 tysięcy ton dwutlenku węgla.
Jeśli zsumowalibyśmy wartości emisji tlenków siarki, tlenku azotu, tlenku węgla i pyłu zawieszonego z okresu najbliższych 7 lat, to w tej perspektywie osiągnęlibyśmy redukcję na poziomie od 6 do 25 procent obecnych emisji z procesów spalania poza przemysłem.
Wyniki raportu pokazują jednoznacznie, że warto zdefiniować pojęcie budynku o niemal zerowym zużyciu energii na jak najmniejszym poziomie wskaźnika zużycia energii końcowej na mkw. powierzchni użytkowej. Jednocześnie warto zwiększyć wskaźnik renowacji budynków , gdyż istniejące zasoby budowlane stanowią sektor o najwyższym potencjale w zakresie oszczędności energii.
Wpływ odpowiedniego docieplenia budynku na koszty eksploatacji oraz przede wszystkim oszczędności energii jest wciąż niedoceniany.
Dlatego też ogromne znaczenie ma podejmowanie inicjatyw mających na celu szerzenie wiedzy o oszczędności zużycia energii.

 

Źródło: http://www.ekologicznydom.org/Poradnik-ekologiczny/EKOLOGIA/Termomodernizacja-oczysci-powietrze

Projekt "Zrób prezent sobie i środowisku" jest realizowany przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska - Centrum Informacji o  Środowisku UNEP-GRID Warszawa, dzięki dofinansowaniu ze środków narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również