Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności-Edukacja

Ogólnopolska Konferencja "Szanse i bariery rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce" - relacja

06-06-2016, 06:50

W dniu 20 maja 2016 r. w auli Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie przy ul. Rejtana 16 obradowała Ogólnopolska Konferencja nt. "Szanse i bariery rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce". Konferencja została zorganizowana przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie wraz z CASE-Doradcy Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu: „Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych” (szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://oze.mikroinstalacje.edu.pl) dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Patronat honorowy nad Konferencją sprawował Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.

Celem Konferencji było propagowanie dobrych praktyk w zakresie energetyki prosumenckiej, a także wypracowanie tez i założeń, którymi należy się kierować przy wspieraniu małych i mikro-instalacji na terenach nisko zurbanizowanych.

Konferencję otworzyło wystąpienie Pani Rektor WSEiZ doc. dr Moniki Madej.
Moderatorem obrad był prof. nadzw. dr hab. Piotr Tomaszewski – Dziekan Wydziału Ekologii WSEiZ.

Program konferencji obejmował wykłady poświęcone:

uwarunkowaniom opłacalności wdrożeń instalacji fotowoltaicznych (wykładowca: dr inż. Dariusz Czekalski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie);

regulacjom prawnym w zakresie rozproszonych źródeł energii (wykładowca: mgr inż. Marta Bloch-Michalik, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie); roli energetyki prosumenckiej w planowaniu gospodarki niskoemisyjnej (wykładowca: mgr inż. Michał Sikora, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie);
 

wpływowi energetyki odnawialnej na środowisko (wykładowca: dr Dawid Marczak,
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie);

źródłom energii w domu jednorodzinnym i ich oddziaływaniu na środowisko i zdrowie człowieka (wykładowca:
dr inż. Irena Kosińska, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny) oraz

dobrym praktykom w zakresie wdrożeń energetyki prosumenckiej (wykładowca: dr inż. Jarosław Osiak, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie i mgr inż. Anna Bączyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie).

Konferencja pozwoliła na wymianę opinii na temat możliwości produkcji energii na własne potrzeby gospodarstw domowych i JST. Była także okazją do wskazania źródeł finansowania inwestycji w zakresie małych i mikro instalacji OZE, pokazania dobrych praktyk w zakresie inwestycji oraz wskazania niewłaściwych procedur inwestowania w tego typu urządzenia. Omówione zostały także liczne kwestie związane z barierami społecznymi, środowiskowymi i zdrowotnymi oraz sposobami ich rozwiązania w ramach rozwoju wykorzystania OZE.

Konferencja stanowiła cenne forum wymiany doświadczeń z zakresu prac naukowych i dobrych praktyk przyczyniając się do kształtowania właściwych założeń i standardów rozpowszechniania energetyki prosumenckiej w Polsce.

 

Konferencja w ramach projektu "Energetyka rozproszona gwarancją bezpieczeństwa energetycznego terenów nisko zurbanizowanych", realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania, dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również