Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności-Edukacja

GreenGo! Zielona infrastrukura na terenach wiejskich ostoją różnorodności biologicznej

07-06-2016, 06:38

Co tojest "Zielona infrastruktura"?

To strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych i pół-naturalnych, zaprojektowana i zarządzana w sposób mający zapewnić szeroką gamę usług ekosystemowych. Pozwala  na utrzymanie ekosystemów w dobrej kondycji, dzięki czemu będą w stanie pełnić ważne funkcje dla społeczeństwa (zaopatrzenie w czystą wodę, zapobieganie erozji gleby, czy łagodzenie negatywnych skutków zmiany klimatu).Planowanie zielonej infrastruktury zarówno w skali regionalnej jak i lokalnej zapewnienia również łączność ekologiczną i ogranicza spadek różnorodności biologicznej wynikający z fragmentacji siedlisk i krajobrazu.

Zielona infrastruktura to np.:

  • obszary chronione, np. obszary sieci Natura 2000;
  • ekosystemy i tereny o wysokiej wartości przyrodniczej poza obszarami chronionymi, np. tereny zalewowe, podmokłe, obszary przybrzeżne, lasy naturalne itd.;
  • wielofunkcyjne strefy, gdzie preferowane jest użytkowanie ziemi pomagające zachować lub odtworzyć zdrowe i różnorodne biologicznie ekosystemy;
  • elementy krajobrazu sprzyjające adaptacji do zmiany klimatu i łagodzeniu jej skutków;
  • drobne elementy krajobrazu, np. małe cieki wodne, kępy drzew, żywopłoty.

„GreenGo!"-co to za projekt

Celem projektu jest podniesienie świadomości odbiorców w zakresie roli zielonej infrastruktury i sposobów jej zrównoważonego kształtowania na terenach wiejskich. Adresatami działań projektowych są samorządowcy oraz mieszkańcy wybranych gmin województw mazowieckiego i lubelskiego. Zaplanowane na niemal dwa lata wydarzenia obejmą m.in. szkolenia dla pracowników gmin oraz warsztaty i konkurs edukacyjny dla uczniów szkół rolniczych. Mieszkańcy gmin zyskują dostęp do portalu internetowego, poświęconego zielonej infrastrukturze. O tym, jak ją kształtować , aby uzyskać jak największe korzyści dla środowiska, będzie można się dowiedzieć podczas lokalnych pikników edukacyjnych, organizowanych dla mieszkańców gmin wiejskich.

Lokalna współpraca na rzecz środowiska

Założeniem projektu jest zainicjowanie współpracy między przedstawicielami samorządów (w szczególności pracownikami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska, rolnictwo, a także rozwój obszarów wiejskich oraz planowanie przestrzenne) a mieszkańcami terenów wiejskich oraz uczniami szkół rolniczych, którzy swoją przyszłość wiążą z sektorem rolniczym. W ramach konkursu edukacyjnego, uczniowie we współpracy z przedstawicielami gmin przeprowadzą lokalną inwentaryzację elementów zielonej infrastruktury, a jej wyniki zamieszczą na dedykowanym geoportalu. To przykład działania, które z jednej strony posiada walor edukacyjny, a z drugiej ma wymiar praktyczny, bo pomoże w inwentaryzacji zasobów przyrodniczych oraz walorów krajobrazowych i kulturowych gminy. . Wydarzeniami o charakterze społecznościowym będą pikniki edukacyjne, organizowane na terenie gmin realizujących we współpracy z zespołami uczniowskimi inwentaryzację zielonej infrastruktury.

Najbliższe miejsca i terminy szkoleń dla pracowników samorządów (gmin):

08.06.2016 r. – Końskowola k/Puław;

21.06.2016 r. – Płońsk.

Więcej informacji i zgłoszenia do projektu na STRONIE INTERNETOWEJ.

Projekt realizowany przez Narodowa Fundację Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP-GRID Warszawa, dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również