Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności-Edukacja

Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia

Autor: aw
25-07-2016, 12:40

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji  Podkarpacia Procarpathia realizuje 19 oddolnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich   zlokalizowanych na terenie 13 gmin województwa podkarpackiego. 4 organizacje pozarządowe i 12 lokalnych grup nieformalnych działa na rzecz:

  • Czynnej ochrony ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków,
  • Lokalnego monitoringu przyrodniczego,
  • Budowy i modernizacji małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej,
  • Zakładania, odtwarzania i pielęgnacji ostoi - zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,
  • Rozwoju ogrodów/parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym,
  • Modernizacji i wyposażenia ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt,
  • Ograniczenia antropopresji w obiektach użyteczności publicznej

Dzięki temu m.in. zrewitalizowano stawy będące częścią zabytkowego założenia ogrodowego wokół „Zamku” w Lubaczowie, utworzono przyszkolne arboretum w Racławówce, w Dębicy otwarto pełen kwiatów Ogród Bioróżnorodności. Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierzat w Przemyślu zyskał nowe, bezpieczne ogrodzenie.

Tych, których wakacyjne podróże przebiegną w okolicach  przyrodniczego szlaku Puszczy Sandomierskiej, zachęcamy do "orienteeringu" - orientacji sportowej

.

W 2010 roku z środków EFRR  w ramach V osi POIŚ powstał „Przyrodniczy szlak Puszczy Sandomierskiej” liczący ponad 300 km długości, na trasie którego znajduje się 39 obiektów małej architektury drewnianej w tym 19 ścieżek edukacyjnych. Został tak zaprojektowany, by odciążyć miejsca cenne przyrodniczo, a udostępnić tereny mniej wrażliwe a ciekawe turystycznie. Na jednej ze ścieżek dydaktycznych położonych na gruntach Nadleśnictwa Kolbuszowa („Białkówka”) wdrożyliśmy koncepcję udostępnienia lasu pod nazwą „Zielony Punkt Kontrolny (ZPK)”. Ścieżka ta położona jest w granicach gminy Kolbuszowa, powiat Kolbuszowski, woj. podkarpackie. Przyczyni się on do udostępnienia terenów leśnych w celach uprawiania sportu, rekreacji, turystyki, zajęć edukacyjnych i szkoleniowych. Stworzenie ZPK na ścieżce położonej na trasie Przyrodniczego szlaku Puszczy Sandomierskiej służy  ochronie miejsc cennych przyrodniczo i promuje tereny ciekawe turystycznie, a mniej wrażliwe przyrodniczo. Przyciągnięcie turystów na ścieżkę Białkówka przekieruje ruch turystyczny na tereny poza obszar Natura 2000 Puszcza Sandomierska (PLB 180005), co służyć będzie ochronie środowiska przyrodniczego. 

Poszukiwanie umieszczonych na stałe punktów kontrolnych, na bazie specjalistycznej mapy do orientacji sportowej (orienteering), odbywające się w kontakcie z naturą, daje ogromną satysfakcję każdemu, kto zdecyduje się podjąć to wyzwanie. Na orientację można chodzić, maszerować z kijkami, truchtać, biegać, jeździć rowerem lub na nartach. Można to robić indywidualnie lub w grupach, za dnia lub w nocy, przy każdej pogodzie. Ćwiczymy wówczas ciało i umysł, uwrażliwiamy się na przyrodę. Dzięki realizacji tej inicjatywy zostanie uregulowany ruch turystyczny i skierowany na ścieżkę przyrodniczą „Białkówka” która dzięki ZPK stanie się miejscem również do uprawiania orienteeringu. Miejsca wrażliwe przyrodniczo zostaną odciążone (gdyż w tym celu powstał przyrodniczy szlak Puszczy Sandomierskiej wraz z ścieżką Białkówką). Dla lokalnej społeczności miejsce to stanie się terenem wypraw rodzinnych. Istniejący w Kolbuszowej klub Nordic-Wolking będzie mógł korzystać z przygotowanych map i dodatkowo urozmaicać piesze wypady z kijkami. Również Kolbuszowski Klub Turystyczny będzie mógł organizować marsze na orientację bazując na stałych punktach kontrolnych. Teren atrakcyjny turystycznie zostanie dodatkowo wypromowany i udostępniony potencjalnym turystom. 

 

Projekt realizowany w ramach programu "Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju".

Realizator projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji  Podkarpacia Procarpathia

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również