Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności-Edukacja

Święto drzewa - wśród pól. Zapowiedzi konkursów

Autor: aw
06-08-2016, 12:50

KONKURS „DZIKIE POZNAJEMY I…JEMY”

AMBASADOR KONKURSU – Łukasz Łuczaj, znany etnobotanik, autor książek o dzikich roślinach jadalnych, prowadzi program telewizyjny „Dzika kuchnia Łukasza Łuczaja”

CEL KONKURSU – zainteresowanie różnych grup społecznych z terenów wiejskich wykorzystaniem w kuchni produktów pochodzących z drzew i krzewów występujących w zaroślach śródpolnych, podniesienie świadomości społecznej na temat roli zadrzewień i zakrzewień oraz korzyści jakie przynoszą w szczególności dla zdrowia obywateli; wyłonienie najciekawszych przepisów kulinarnych z dziko rosnących drzew i krzewów jadalnych i ich propagowanie; kształtowanie ekologicznych zachowań społeczności wiejskich w zakresie ochrony różnorodności biologicznej; wzrost wiedzy na temat roli i znaczenia zadrzewień śródpolnych, odkrywanie wartości przyrodniczych swojej lokalnej ojczyzny; promocja zdrowego ekologicznego stylu życia i zrównoważonego rolnictwa.

Zwycięzca konkursu weźmie udział w kursie etnobotaniki.

Ogłoszenie konkursu: wrzesień 2016.


 

KONKURS „ŚWIETO DRZEWA – WŚRÓD PÓL”

AMBASADOR KONKURSU: Aktor – Bartłomiej Topa, który od wielu lat wspiera działania Klubu Gaja i uczestniczy w sadzeniach drzew wspólnie z uczestnikami programu Święto Drzewa.

CEL KONKURSU – aktywizacja społeczności lokalnych z terenów wiejskich do podejmowania lokalnych działań na rzecz ochrony i sadzenia drzew i krzewów śródpolnych; wyłonienie najlepszych inicjatyw lokalnych (laureatów w 3 kategoriach: – za największą ilość posadzonych drzew i krzewów na terenach rolniczych, – za współpracę i zaangażowanie największej liczby parterów, – za kreatywność i ciekawe przeprowadzenie działań na rzecz sadzenia i ochrony zadrzewień śródpolnych, np. poprzez organizację happeningów, lekcji tematycznych, zajęć w terenie itp ).

Laureaci konkursu otrzymają sadzonki drzew i krzewów.

Ogłoszenie konkursu: wrzesień 2016.

 

Zapraszamy na stronę internetową projektu - http://wsrodpol.swietodrzewa.pl/konkursy/

Projket 'Święto drzewa-wśród pól" jest realizowany przez Stowarzyszenie Ekolgiczno-Kulturalne Klub Gaja, dzieki dofinansowaniu ze środków narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WOdnej.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również