Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności-Edukacja

Powrót do przyszłości - konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

10-10-2016, 08:46

„POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI”

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 30 LISTOPAD 2016

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w konkursie dla uczniów i nauczycieli „Powrót do przyszłości”. Do zdobycia cenne nagrody – laptopy, tablety, bony prezentowe Empik oraz albumy przyrodnicze! Uwaga: nagrodzeni zostają nie tylko uczniowie ale i nauczyciele/opiekunowie laureatów. Na prace czekamy do 30 listopada 2016 r.

DLA KOGO?              

Konkurs jest skierowany do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

NA CZYM POLEGA?

Konkurs polega na przygotowaniu prac indywidualnych lub/i grupowych. Jeden uczestnik może zarówno przygotować pracę indywidualną jak i wziąć udział w opracowaniu pracy grupowej.

 • KATEGORIA INDYWIDUALNA

Polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej dotyczącej wizji przyszłego gospodarstwa rolnego wykorzystującego techniki i technologie przyjazne środowisku naturalnemu (uwzględniającego m.in. racjonalne gospodarowanie potencjałem biologicznym gleb i zasobami wodnymi, minimalizowanie zużycia energii, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, zasobooszczęność, efektywne wykorzystanie surowców oraz minimalizowanie ilość odpadów).  Założeniem tej kategorii jest przedstawienie wizji innowacyjnego gospodarstwa rolnego w 2050 roku. Być może będzie to „rolnictwo precyzyjne” wykorzystujące GPS i satelity do zbierania danych na temat pól, roślin i plonów, które będzie przetwarzało dane tak by automatycznie sterować siewem upraw i prowadzeniem maszyn? A może zupełnie odwrotnie powrócimy do korzeni rolnictwa i zwrócimy się w stronę upraw ekologicznych? Decyzja należy do Was! Zakładamy, że prace będą odzwierciedleniem zarówno dużej wyobraźni uczniów jak i wiedzy z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa.

W celu uatrakcyjnienia efektu końcowego dopuszcza się wykorzystanie autorskich zdjęć, map, schematów, rysunków oraz podkładu muzycznego. Prezentacja powinna składać się z minimum 20 slajdów, w tym nie powinna przekraczać 50 slajdów.

W kategorii indywidualnej nagrodzimy 30 uczniów – każdy z nich otrzyma zestaw nagród
składający się z bonu prezentowego sieci EMPIK o wartości 150 zł oraz albumu przyrodniczego.

Prace indywidualne wysyłamy mailowo (w formacie PPT lub PDF) na adres prezentacja@ksi.org.pl

 • KATEGORIA GRUPOWA

Polega na przygotowaniu reportażu filmowego w trzy osobowych grupach (przy wsparciu merytorycznym nauczyciela / opiekuna grupy) nt. jednego z dwóch tematów:

 1. Obecnie stosowanych innowacyjnych rozwiązań w lokalnych gospodarstwach rolnych, w szczególności uwzgledniających nowoczesne rozwiązania w procesie produkcyjnym w kontekście ochrony różnorodności biologicznej. Warunkiem niezbędnym w przygotowaniu filmu będzie:
  • Wyszukanie gospodarstwa rolnego stosującego innowacyjne techniki i technologie przyjazne środowisku naturalnemu oraz nawiązanie kontaktu z rolnikiem, który umożliwi prezentacje swoich rozwiązań rolniczych i produkcyjnych;
  • Nakręcenie krótkiego wstępu, w którym uczniowie wprowadzą widzów w temat;
  • Nakręcenie scen filmowych obrazujących gospodarstwo rolne i zastosowane w nim rozwiązania oraz przeprowadzenie rozmowy z rolnikiem, który w kilku zdaniach opowie o stosowanych rozwiązaniach oraz źródłach finansowania.
  • Nakręcenie podsumowania, w tym wskazania pozytywnych stron inwestowania w innowacyjne rozwiązania technologiczne.
 2. Obecnie realizowanych inicjatyw lokalnych o charakterze ochrony różnorodności biologicznej lub zaproponowania własnych inicjatyw (jeśli w danym regionie nie są̨ realizowane). Warunkiem niezbędnym przygotowania filmu będzie:
  • Wyszukanie inicjatyw lokalnych o charakterze ochrony różnorodności biologicznej, realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat;
  • Nakręcenie krótkiego wstępu, wprowadzającego w temat.
  • Nakręcenie scen filmowych przedstawiających inicjatywę̨ wraz z komentarzem. Wskazanie źródeł finansowania, autorów itp.
  • Podsumowanie i zachęcenie potencjalnych widzów do podejmowania podobnych inicjatyw wraz ze wskazaniem pozytywnych aspektów.

Prace grupowe wysyłamy nagrane na płytę CD/DVD w formacie AVI, MOV, WML lub MP4 na adres
Krajowego Stowarzyszenia Inicjatyw ul. Poniatowskiego 109, 05-220 Zielonka. Decyduje data stempla pocztowego.

W kategorii grupowej nagrodzimy 8 zespołów – każdy zespół otrzyma 3 tablety
 (po 1 tablecie dla każdego ucznia) oraz 1 laptopa (dla Opiekuna grupy).

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z REGULAMINU KONKURSU

 • Każdy uczestnik konkursu zostaje zgłoszony do udziału w konkursie przez swojego Opiekuna (Nauczyciela, Wychowawcę lub Opiekuna reprezentującego Szkołę Gimnazjalną lub Ponadgimnazjalną);
 • Każda z Placówek może być reprezentowana przez więcej niż jednego Opiekuna;
 • Jeden Opiekun może zgłosić do konkursu maksymalnie 30 prac w kategorii indywidualnej oraz 10 prac                       w kategorii grupowej;
 • Każda z prac musi być opisana: Tytułem pracy; Imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu; Nazwą, numerem i adresem placówki szkolnej; Imieniem i nazwiskiem Opiekuna; Numerem telefonu Opiekuna.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie są dostępne w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.psorb.pl

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Zespół Zarządzający Projektem pn. „Północna Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej: Dariusz Chmiel (tel.: 668 391 591, e-mail: d.chmiel@ksi.org.pl) oraz Magdalena Hyska (tel.: 604 822 886, e-mail: m.hyska@ksi.org.pl).

Konkurs wspierają: Stachursky, Maciej Smoliński, Marcin Siegieńczuk, Zespół Basta oraz najsłynniejszy rolnik w Polsce – Adam Kraśko,  którzy przekażą niespodzianki muzyczne dla laureatów.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również