Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności-Edukacja

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia "Szanse, możliwości i potencjał gmin w zakresie zarządzania ochroną przyrody"

26-10-2017, 07:38

Zapraszamy na bezpłatne, certyfikowane szkolenia centralne pn. "Szanse, możliwości i potencjał gmin w zakresie zarządzania ochroną przyrody" realizowane w ramach projektu "Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody". 

Szkolenia ukierunkowane są na poprawę stanu różnorodności biologicznej i pełniejsze powiązanie jej ochrony z rozwojem społeczno - gospodarczym kraju poprzez wsparcie samorządów w opracowywaniu lokalnych strategii rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem procesów planowania i zarządzania ochroną przyrody. Tematyka szkoleń obejmuje:

  • Bogactwo różnorodności przyrodniczej Polski. Stan i tendencje zmian różnorodności biologicznej jako element zarządzania  zasobami środowiska. Wzmocnienie systemu zarządzania obszarami chronionymi.
  • Jak zarządzać terenami o wysokich walorach przyrodniczych? Teoria ekonomii środowiska i modele systemów zarzadzania środowiskiem. Zielona infrastruktura.
  • Różnorodność biologiczna, a adaptacje do zmian klimatu. Wrażliwość ekosystemów cennych przyrodniczo na zmiany klimatu.
  • Możliwości finansowania lokalnych działań i inwestycji na rzecz ochrony środowiska i różnorodności biologicznej. Szanse, korzyści i możliwości dla gmin wynikające z wdrażania dobrowolnych systemów zarządzania środowiskiem ISO 14001 i EMAS.
  • Opracowywanie lokalnych instrumentów planistycznych w zakresie ochrony środowiska. Studium przypadku wybranych zagadnień oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania ochroną przyrody.

ODBIORCY SZKOLEŃ:

W szkoleniach centralnych mogą wziąć udział liderzy edukacji ekologicznej, eksperci, metodycy, konsultanci, pracownicy RDOŚ, WIOŚ, przedstawiciele wojewódzkich, powiatowych i gminnych jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby zaangażowane w działania na rzecz ochrony środowiska z terenu całej Polski.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż udział w szkoleniach centralnych umożliwia uczestnikom współpracę z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw w zakresie prowadzenia szkoleń regionalnych, które będą realizowane w okresie styczeń – grudzień 2018 na terenie całego kraju.

NAJBLIŻSZE PLANOWANE SZKOLENIA:

KRAKÓW 16.11.2017 godzina 09:00 – 15:00

KIELCE 16.11.2017 godzina 09:00 – 15:00

KATOWICE 17.11.2017 godzina 09:00 – 15:00

POZNAŃ 23.11.2017 godzina 09:00 – 15:00

GDAŃSK 23.11.2017 godzina 09:00 – 15:00

BYDGOSZCZ 24.11.2017 godzina 09:00 – 15:00

WARSZAWA 01.12.2017 godzina 09:00 – 15:00

REJESTRACJA NA SZKOLENIE

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy przesłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
http://pwgip.pl/samorzad/rejestracja/ na adres d.chmiel@ksi.org.pl.
Wszystkie szczegóły organizacyjne, harmonogram szkoleń oraz regulamin udziału w szkoleniach znajduję się na www.pwgip.pl.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Każdy z uczestników, który zostanie zakwalifikowany na szkolenie otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników oraz szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji szkolenia.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z zespołem zarządzającym projektem:

Dariusz Chmiel – 668 391 591 / d.chmiel@ksi.org.pl

Magdalena Hyska – 664 822 886 / m.hyska@ksi.org.pl

 

Projekt „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również