Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Instrumenty finansowe

Poniżej przedstawiamy instrumenty finansowe wspierające edukację, znajdujące się w ofercie NFOŚiGW : 


Program priorytetowy: Edukacja ekologiczna


Cel  ogólny: 
Podnoszenie  poziomu  świadomości  ekologicznej  i  kształtowanie  postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
2. Cele szczegółowe:
1)  Kształtowanie ekologicznych zachowań społeczeństwa;
2)  Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej;
3)  Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów,  na  których  występują przekroczenia standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe.


 

 

Instrument finansowy LIFE+

Komponent III LIFE+ INFORMACJA I KOMUNIKACJA
W ramach trzeciego komponentu przewiduje się finansowanie projektów informacyjnych i komunikacyjnych, kampanii na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wymianę najlepszych doświadczeń i praktyk.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również