Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Ekspertyzy

Wybrane ekspertyzy


Aby szukać informacji wg wybranych kryteriów wpisz słowo do wyszukiwarki  i/lub skorzystaj z filtrów.
Po wybieraniu filtrów proszę kliknąć przycisk Szukaj
Ekspertyzy można sortować rosnąco lub malejąco według kolumn, których nagłówki są podkreślone.

Powrót do pełnej listy - kliknij  Bez filtrowania

Numer umowy Zamawiający
Wykonawca
Tytuł przedsięwzięcia Dziedzina Pliki do pobrania
868/2012 Zamawiający:
RZGW w Krakowie
Wykonawca: GIS Partner
Obowiązki i prawa użytkowników wynikające z warunków korzystania z wód - informacja przestrzenna dla użytkowników Gospodarka wodna
i ochrona wód
211/2010 Zamawiający:
Minister Środowiska
Wykonawca: PBS DGA Sp. z o.o.
Monitorowanie postaw społecznych w zakresie zrównoważonego transportu Edukacja ekologiczna
645/2012 Zamawiający:
Ministerstwo Środowiska
Wykonawca: Instytut Badawczy Leśnictwa
Monitoring lasów – badania na 148 stałych powierzchniach obserwacyjnych II rzędu. Etap I i II. Ochrona przyrody
864/2013 Zamawiający:
Minister Środowiska
Wykonawca: IBL Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi
Monitoring lasów – badania na 12 stałych powierzchniach obserwacyjnych monitoringu intensywnego w okresie od 1 listopada 2013 r. do 24 października 2014 r. Zarządzanie środowiskiem
644/2012 Zamawiający:
Ministerstwo Środowiska
Wykonawca: Instytut Badawczy Leśnictwa
Monitoring lasów – badania na 12 stałych powierzchniach obserwacyjnych monitoringu intensywnego w okresie od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r. Ochrona przyrody
590/2011 Zamawiający: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Wykonawca: IMiGW
Metodyka opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Gospodarka wodna
i ochrona wód
56/2009 Zamawiający:Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Wykonawca:Stowarzyszenie Hydrologów Polskich
Metodyka obliczania przepływów i opadów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji opadu w odpływ Gospodarka wodna
i ochrona wód
867/2012 Zamawiający:
RZGW w Poznaniu
Wykonawca: MGGP S.A.
Materiały wyjściowe do sformułowania warunków korzystania z wód:
zlewni Noteci do dopływu spod Sadlna, zlewni Jeziora Gopło, zlewni Kanału Ostrowo-Gopło, zlewni Noteci od Jeziora Gopło do Małej Noteci, zlewni Małej Noteci z Jeziorem Pakoskim, zlewni Noteci do Małej Noteci do oddzielenia się Kanału Noteckiego w Antonowie
Gospodarka wodna
i ochrona wód
422/2011 Zamawiający:
Minister Środowiska
Wykonawca: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Kwalifikacja energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów jako energii z odnawialnego źródła energii Ochrona powierzchni ziemi
835/2013 Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wykonawca: IOŚ-PIB
Krajowy Raport z wdrażania przez Polskę postanowień „Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego” – tzw. Konwencji Ramsarskiej w latach 2012-2014 w celu przedłożenia go do Sekretariatu Konwencji przed 12 Posiedzeniem Konferencji Państw-Stron Konwencji Ochrona przyrody
424/2011 Zamawiający:
Prezes KZGW
Wykonawca: Roman Jelonek
Koncepcja wdrożenia systemu informatycznego dla Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych Gospodarka wodna
i ochrona wód
704/2013 Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wykonawca: EMPEKO
Inwentaryzacja stanowisk bobra europejskiego (Castor fiber) na obszarze Polski. Etap II: wykonanie inwentaryzacji stanowisk bobra na terenie Polski, z wyłączeniem województwa dolnośląskiego. Ochrona przyrody
704/2013 Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wykonawca: EMPEKO
Inwentaryzacja stanowisk bobra europejskiego (Castor fiber) na obszarze Polski. Etap I: statystyka szkód w latach 2011-2013. Ochrona przyrody
325/2014 Zamawiający:
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Wykonawca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Informator nawigacyjny śródlądowej drogi wodnej Dolnej Wisły Gospodarka wodna
i ochrona wód
793/2012 Zamawiający:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Wykonawca: GISPartner Sp. z o.o.
Informator nawigacyjny dla Odry swobodnie płynącej od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej oraz żeglownego odcinka rzeki Nysa Łużycka Gospodarka wodna
i ochrona wód
601/2011 Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Wykonawca:
Pectore-Eco Sp.z o.o.
Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną wpływu tych oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne w regionie wodnym Dolnej Wisły Gospodarka wodna
i ochrona wód
637/2013 Zamawiający:
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wykonawca: ECOGEM Sp. z o.o.
Identyfikacja substancji priorytetowych i określenie stref mieszania w zlewni rzeki pilotażowej - rzeka Silnica Gospodarka wodna
i ochrona wód
597/2011 Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Wykonawca:
Pectore-Eco Sp. z o.o.
Identyfikacja oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych w regionie wodnym Dolnej Wisły z uwzględnieniem zmian klimatu Gospodarka wodna
i ochrona wód
619/2011 Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Wykonawca: Państwowy Instytut Geologiczny
Identyfikacja oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych w obszarze RZGW Szczecin z uwzględnieniem zmian klimatu Gospodarka wodna
i ochrona wód
343/2014 Zamawiający: RZGW we Wrocławiu

Wykonawca: IMGW-PIB
Identyfikacja na obszarze działania RZGW we Wrocławiu wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych wraz ze wskazaniem obszarów szczególnie narażonych Gospodarka wodna
i ochrona wód
160/2011 Zamawiający:
Ministerstwo Środowiska
Wykonawca: Zespół wykonawców
Gromadzenie informacji o najlepszych dostępnych technikach i rozpowszechnianie ich na potrzeby organów właściwych do wydania pozwoleń oraz zainteresowanych podmiotów korzystających ze środowiska oraz prowadzenie rejestru wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz wydanych pozwoleń zintegrowanych Ochrona atmosfery
680/2013 Zamawiający:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Wykonawca: Kancelaria Prawna Maciej Rudnicki i Partnerzy
Ekspertyza prawna dotycząca stosowania przepisów dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów w zakresie nakładania kar pieniężnych i zagospodarowania odpadów w trybie art. 25-26 ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów oraz skutecznego doręczania aktów administracyjnych związanych z nielegalnym przemieszczaniem odpadów Ochrona powierzchni ziemi
31052020/2020 mgr inż. Piotr Szewczyk Ekspertyza dotycząca optymalizacji systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kontekście obowiązujących celów w zakresie odzysku, w tym recyklingu oraz dostępnych rozwiązań technicznych i technologicznych procesów sortowania i doczyszczania odpadów Ochrona powierzchni ziemi
nfosigw_p_szewczyk__selektywne_zbieranie_odpadow_final_30.07.2020.pdf
nfosigw_p_szewczyk__selektywne_zbieranie_odpadow_final_30.07.2020.pdf
993,53 KB
NFOSiGW P Szewczyk selektywne zbieranie odpadow final_30.07.2020
729/2013 Zamawiający:
RZGW Gliwice
Wykonawca: GLOBAL PROMOTION
Działania informacyjne wspierające proces konsultacji społecznych PGW w obszarze działania RZGW Gliwice Edukacja ekologiczna
633/2011 Zamawiający:Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Wykonawca:
Pectore-Eco Sp. z o.o.
Charakterystyka Zlewni Przemszy Gospodarka wodna
i ochrona wód
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    10

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również