Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Badania, analizy i opracowania

Raport z trackingowego badania świadomości  i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski

Raport z analizy badań świadomości, postaw i zachowań ekologicznych Polaków przeprowadzonych w Polsce w latach 2009-2015

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego - raport TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska

Butelki zwrotne - raport TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych - raport TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska

Wyniki badania "Termomodernizacja domów jednorodzinnych w Polsce" (wrzesień 2015)

Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Badanie trackingowe - pomiar: październik 2014.

Badanie poziomu satysfakcji z usług Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wybrane obszary) za rok 2013

Badanie poziomu satysfakcji z usług Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2012

Analiza i ocena możliwości zintegrowania działań w obszarze efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, w tym z odpadów komunalnych i osadów ściekowych

 

 

Raport końcowy z badania, którego głównym celem była ocena efektywności interwencji środków sektora publicznego w obszarze efektywności energetycznej oraz wypracowanie rekomendacji dla nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków z Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski

Niniejsze badanie jest częścią cyklicznego projektu badawczego Ministerstwa Środowiska, mającego na celu monitoring świadomości oraz zachowań ekologicznych mieszkańców Polski.

Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy stosowaniu procedury udzielania zamówień publicznych

Rekomendacje mają na celu przybliżenie procesu udzielania zamówień publicznych oraz udzielenie wsparcia kierownikom jednostek zamawiających w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych poprzez wskazanie często pojawiających się nieprawidłowości oraz sposobów im zapobiegania.

(źródło: www.antykorupcja.gov.pl)

rekomendacje_cba.pdf
rekomendacje_cba.pdf - (976,1 KB)

Poradnik antykorupcyjny dla urzędników

Celem niniejszej publikacji nie jest naukowo-badawcza analiza zjawiska korupcji ani kompleksowe omówienie zagadnień prawnych związanych ze ściganiem sprawców przestępstw. Intencją autorów jest przekazanie najważniejszych i praktycznych informacji związanych z tematyką korupcyjną.

(źródło: www.antykorupcja.gov.pl)

 

Poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców

Przedsiębiorca w środowisku zagrożeń korupcyjnych. Publikacja jest kontynuacją starań Centralnego Biura Antykorupcyjnego do usystematyzowania wiedzy z zakresu zagrożeń korupcyjnych w świecie biznesu. Prezentuje przepisy prawa oraz algorytmy postępowania w sytuacjach korupcyjnych.

(źródło: www.antykorupcja.gov.pl)

Udział społeczeństwa w ochronie, zarządzaniu i planowaniu krajobrazu – podręcznik dobrych praktyk

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska opracowano podręcznik: „Udział społeczeństwa w ochronie, zarządzaniu i planowaniu krajobrazu – podręcznik dobrych praktyk”. Publikacja skierowana jest zarówno do społeczności lokalnych jak i władz samorządowych.  Zawiera szczegółowe omówienie procedur udziału społeczeństwa w procesach kształtowania krajobrazu oraz metody przeprowadzania konsultacji społecznych przez samorządy.

udzial_spoleczenstwa_w_ochronie_krajobrazu.pdf
udzial_spoleczenstwa_w_ochronie_krajobrazu.pdf - (4,24 MB) Opracowanie: Udział społeczeństwa w ochronie, zarządzaniu i planowaniu krajobrazu – podręcznik dobrych praktyk

Badanie świadomości osobistego wpływu człowieka na środowisko - 2012

Badanie zostało zrealizowane przez firmę Biostat na zlecenie Fundacji Nasza Ziemia a sfinansowane zostało przez NFOŚiGW.

Więcej informacji na temat badania >>>

Badania stopnia akceptacji potencjalnych beneficjentów...(kolektory słoneczne)

Badania stopnia akceptacji potencjalnych beneficjentów dla poziomu dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych wśród gospodarstw domowych i wspólnot mieszkaniowych.
Skrót z wyników badania wykonanego na zlecenie NFOŚiGW przez GFK Polonia. 
 

Badanie popytu na dopłaty do kredytów bankowych na budowę domów lub zakup mieszkań energooszczędnych w latach 2013-2020

 

Ocena poziomu popytu na dofinansowanie zakupu i montaż pomp ciepła dla osób fizycznych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych w latach 2011-2014 

Badania stopnia akceptacji potencjalnych beneficjentów dla poziomu dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych dla wspólnot mieszkaniowych raport z badania jakościowego i ilościowego
 

Instytut badania opinii “homo homini” badanie stopnia akceptacji potencjalnych beneficjentów dla poziomu dofinansowania zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnej.

 

Badanie poziomu akceptacji społecznej dla zmian proponowanych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 

Badanie poziomu satysfakcji z usług Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wyniki badań.

Badanie poziomu satysfakcji beneficjentów i wnioskodawców z usług Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2010.
 

Badanie poziomu satysfakcji z usług Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej beneficjentów i wnioskodawców (wybrane obszary) - 2011
 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również