Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Polsko-ukraińska współpraca na rzecz sprawiedliwej transformacji - wirtualny okrągły stół nt. transformacji energetycznej

02-06-2021, 06:10

28 maja 2021 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ambasadą RP w Kijowie oraz Ministerstwem Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy zorganizował polsko-ukraiński wirtualny okrągły stół poświęcony transformacji energetycznej. Spotkanie dotyczyło głównych obszarów bieżącej i przyszłej współpracy między krajami, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu, jaki może wnieść NFOŚiGW.

W dyskusji udział wzięli reprezentanci obu państw: Pan Bartosz Cichocki, Ambasador RP na Ukrainie, Pani Iryna Stavchuk, Wiceminister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy, Pan Jarosław Demczenkow, Wiceminister Energii Ukrainy, Pan Adam Guibourgé-Czetwertyński, Wiceminister Klimatu i Środowiska RP, Pan Artur Lorkowski, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej RP oraz Pan Kostiantyn Gura , P.o. Szefa Państwowej Agencji ds. Efektywności Energetycznej i Oszczędności Energii Ukrainy. Do dyskusji włączyli się przedstawiciele instytucji unijnych oraz kluczowych międzynarodowych instytucji finansowych działających na terenie Ukrainy.

Pan Bartosz Cichocki, Ambasador RP na Ukrainie, otworzył wydarzenie podkreślając, że Polska i Ukraina mogą być interesującymi partnerami w zakresie transformacji energetycznej ze względu na podobne doświadczenia i wyzwania związane z modernizacją systemu energetycznego. „Polska może się już pochwalić pozytywnymi wynikami reform, głównie w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej i termomodernizacji budynków. Zupełnie unikalnym przykładem jest system finansowania ochrony środowiska w Polsce. Jesteśmy gotowi podzielić się tym doświadczeniem”- powiedział ambasador Ciochocki.

„Dziś Ukraina pracuje nad szeregiem priorytetów w zakresie ochrony środowiska i dekarbonizacji, których skuteczność zależy od dostępności środków finansowych oraz efektywnego i przejrzystego systemu ich kierowania. Jesteśmy niezwykle zainteresowani doświadczeniami Polski w tworzeniu i prowadzeniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” - podkreśliła Iryna Stavchuk, Wiceminister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy.

Wiceminister energii Ukrainy Jarosław Demczenkow zauważył: „W energetyce Ukraina jest nastawiona na długofalowe zmiany społeczne i strukturalne, które są podstawą zielonej transformacji gospodarki. Aby osiągnąć nasze cele klimatyczne i dostosować się do celów Europejskiego Zielonego Ładu, musimy rozszerzyć produkcję energii ze źródeł odnawialnych i jądrowych, zwiększyć obciążenie w zależności od zdolności, zbudować systemy magazynowania energii oraz nowe główne sieci energetyczne ird. Mając wspólne granice z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i wdrażając umowę stowarzyszeniową z UE, Ukraina podejmuje wysiłki, aby przyczynić się do ograniczenia globalnego ocieplenia i osiągnięcia zrównoważenia energetycznego w oparciu o nowoczesne technologie.”

„Aby kontynuować transformację sektora, musimy połączyć siły zarówno w zakresie kształtowania polityki i pomocy eksperckiej ze strony partnerów międzynarodowych, jak i finansowego wsparcia modernizacji sektora energetycznego.” - dodał wiceminister Demczenkow.

Wiceminister Klimatu i Środowiska Polski Adam Guibourgé-Czetwertyński podkreślił, że „odbudowa naszych gospodarek po pandemii będzie ściśle związana z odpowiedzią na wyzwania środowiskowe. Polska dokonała imponujących osiągnięć w oddzieleniu wzrostu energetycznego od wzrostu gospodarczego. Polski PKB wzrósł 7-krotnie, podczas gdy energochłonność spadła o około jedną trzecią w ciągu ostatnich trzech dekad. To sprawia, że Polska jest sztandarowym przykładem odpowiedzialnego społecznie i środowiskowo rozwoju gospodarczego. Wiemy, jak duże jest to wyzwanie. Dziś nie mamy gotowej recepty na sukces, ale chcemy porozmawiać o tym, jak najlepiej dostosować nasze pomysły do ukraińskich realiów”.

„Od ponad 30 lat Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest dużym promotorem i sponsorem wielu udanych projektów środowiskowych w Polsce. Cieszymy się, że polskie doświadczenia mogą być inspiracją dla naszych partnerów na Ukrainie - zarówno na szczeblu centralnym, regionalnym, jak i lokalnym” - powiedział Artur Lorkowski, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Ukraina ma ogromny potencjał w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie śledzimy światowe trendy dekarbonizacji i realizujemy politykę państwa w wyżej wymienionych sferach zgodnie z naszymi zobowiązaniami międzynarodowymi, w tym Układem Stowarzyszeniowym z UE, Traktatem o Wspólnocie Energetycznej, Porozumieniem paryskim oraz Europejskim Zielonym Ładem. Obecnie Agencja pracuje nad stworzeniem korzystnych warunków, zachęt i instrumentów finansowych. Oczywiście, chcielibyśmy zintensyfikować naszą współpracę z Polską” - powiedział Kostiantyn Gura, p.o. Szefa Państwowej Agencji ds. Efektywności Energetycznej i Oszczędzania Energii Ukrainy.

Podczas trzech sesji tematycznych uczestnicy skupili się na najważniejszych punktach związanych z transformacją energetyczną: tworzeniu ogólnopolskiego systemu finansowania ochrony środowiska, sprawiedliwej transformacji regionów węglowych oraz roli sektora budowlanego w redukcji emisji gazów cieplarnianych. NFOŚiGW wyraził chęć dalszej pomocy administracji ukraińskiej w procesie kształtowania konkretnych działań. Rozpoczęte podczas spotkania dyskusje będą kontynuowane na szczeblu roboczym.

Pliki do pobrania

dzielenie sie wiedza o procesie transformacji regionow weglowych .pptx
dzielenie sie wiedza o procesie transformacji regionow weglowych .pptx - (21,95 MB) Dzielenie się wiedzą o procesie transformacji regionów węglowych
polish-ukrainian roundtable on energy transformation eng 28.05.pptx
polish-ukrainian roundtable on energy transformation eng 28.05.pptx - (2,32 MB) Polish-Ukrainian roundtable on energy transformation ENG 28.05
polish-ukrainian roundtable on energy transformation ua 28.05.pptx
polish-ukrainian roundtable on energy transformation ua 28.05.pptx - (2,28 MB) Polish-Ukrainian roundtable on energy transformation UA 28.05
polish-ukrainian roundtable on energy transformation.pptx
polish-ukrainian roundtable on energy transformation.pptx - (2,78 MB) Polish-Ukrainian roundtable on energy transformation
-28.05.21.pptx
-28.05.21.pptx - (3,33 MB) Polish-Ukrainian roundtable on energy transformation

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również