Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Ponad 3,8 mln zł dotacji na doposażenie ratownictwa górniczego

21-05-2021, 11:34

Dzięki pomocy NFOŚiGW Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. zakupi sprzęt ratowniczy oraz pomiarowy, który pomoże w prowadzeniu działań zapobiegających powstawaniu poważnych awarii, katastrof i usuwaniu ich skutków w kopalniach.

Wyposażenie trafi do zawodowych pogotowi specjalistycznych CSRG S.A. oraz dyżurujących zastępów ratowniczych. Pozwoli to na efektywniejsze prowadzenie akcji ratowniczych i prac profilaktycznych związanych z zagrożeniami wybuchowymi, pożarowymi oraz interwencjami zawałowymi.

Nowy sprzęt pomiarowy i ratowniczy to zwiększenie skuteczności prowadzonej prewencji pożarowej, jak również lepsza ocena możliwości odzyskania istniejących już pól pożarowych. Zakup wpłynie również na zmniejszenie emisji gazów palnych powstałych w przypadku pożarów podziemnych, zawałów i innych zagrożeń środowiskowych. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zakupy m.in.: 20 sztuk wielogazowych przyrządów pomiarowych (służących do pomiaru parametrów chemicznych powietrza kopalnianego, co umożliwi podczas akcji ratowniczych ciągły pomiar stężeń gazów- CO, CO2, CH4, O2), 20 sztuk aparatów ucieczkowych – treningowych, przeznaczonych do szkolenia pracowników zatrudnionych pod ziemią, urządzeń do lokalizacji poszkodowanych pod zawałem, przewodowej i bezprzewodowej łączności ratowniczej, kamer termowizyjnych (stosowanych podczas akcji ratowniczych np. do poszukiwania zaginionych osób w zadymieniu) oraz kompletów narzędzi pneumatycznych (które, dzięki elementom zewnętrznym, wykonanym z materiałów nieiskrzących nadają się do użycia w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych zakładach górniczych). Górnicy otrzymają również mobilny agregat prądotwórczy średniej mocy z przyczepą, samochód terenowy, specjalistyczny samochód ratowniczy, samochód towarowo-osobowy, pompy wodne, wiertnice i narzędzia ratownicze akumulatorowe.

Przekazane przez NFOŚiGW dotacje sfinansują w stu procentach projekty, dzięki którym poprawi się ochrona życia i zdrowia górników podczas ich pracy w kopalniach. Wyposażenie dyżurnych zastępów oraz pogotowi w specjalistyczny sprzęt ratowniczy pozwoli na: stosowanie szeroko rozumianej profilaktyki, prowadzącej do ograniczenia zagrożeń i negatywnych oddziaływań na środowisko,  podejmowanie interwencji ratowniczych w terenach pozbawionych sieci elektroenergetycznych oraz tam, gdzie sieci te uległy uszkodzeniom, szybki i niezawodny transport ratowników oraz sprzętu ratowniczego, podejmowanie interwencji ratowniczych nie tylko w wyrobiskach podziemnych, ale również na powierzchni w obrębie szybów kopalnianych.

Dofinansowanie pochodzi ze środków NFOŚiGW z programu „Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin”.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również