Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

KPK Programu LIFE w Grupie Wyszehradzkiej

18-06-2021, 15:54

17 czerwca br. odbyło się wirtualne spotkanie Krajowych Punktów Kontaktowych Programu LIFE państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej, na którym członkowie podzielili się swoimi doświadczeniami z pracy jako KPK, a także wymienili uwagi i spostrzeżenia odnośnie współpracy w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027.

W ramach rocznej polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej Krajowy Punkt Kontaktowy Programu (KPK) LIFE w Polsce, zorganizował zdalne spotkanie z KPK Programu LIFE z Czech, Słowacji i Węgier. Spotkanie odbyło się z udziałem Wiceprezesa NFOŚiGW, Artura Lorkowskiego oraz przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, pana Jarosława Dembka i pana Piotra Czarnockiego. Prezes Lorkowski zwrócił uwagę na rolę bliskiej współpracy Polski i naszych sąsiednich państw, w celu uzyskania większych środków finansowych na projekty realizowane w naszych krajach.

Podczas spotkania reprezentanci KPK Programu LIFE podzielili się informacjami w zakresie funkcjonowania punktów, możliwościami współfinansowania projektów w ich krajach oraz doświadczeniami w konsultacjach przyszłych projektów. Przedyskutowano także możliwości współpracy w zakresie wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach kluczowych dla wdrażania Programu LIFE w Europie.

Dzięki spotkaniu już teraz wnioskodawcy z Polski zainteresowani współpracą z podmiotami z Czech, Słowacji i Węgier mogą korzystać z pośrednictwa NFOŚiGW przy wyszukiwaniu partnerów. Rozszerzenie zakresu realizowanych projektów o kraje sąsiednie, zwiększa zasięg ich oddziaływania, co przekłada się na większe szanse uzyskania dofinansowania KE.

Z pewnością nie było to ostatnie spotkanie krajów Grupy Wyszehradzkiej mające na celu zwiększenie potencjału naszych państw w zakresie korzystania ze środków Programu LIFE. Następne spotkanie odbędzie się w ramach prezydencji Węgier.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również