Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

NFOŚiGW wesprze projekt geotermalny Hasco Lek S.A. w Dźwirzynie

15-07-2021, 09:16

Przedsiębiorstwo Hasco - Lek S.A. otrzymało ponad 26,2 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW na wybudowanie i uruchomienie ciepłowni geotermalnej w Dźwirzynie (woj. zachodniopomorskie). Dotacja i niskooprocentowana pożyczka zostały przyznane z programu priorytetowego Polska Geotermia Plus.

Uroczyste popisanie umowy dofinansowania miało miejsce 14 lipca br. w siedzibie NFOŚiGW. Przygotowany do realizacji projekt Hasco - Lek S.A. w całości kosztować będzie ok. 44,3 mln zł.
W pierwszej kolejności obejmie wykonanie pierwszego odwiertu badawczego o głębokości 2020 m. (±10%) a następnie otworu chłonnego odprowadzającego wody do tego samego horyzontu wodonośnego. Na następnych etapach zaplanowano budowę ciepłowni geotermalnej, a także sieci ciepłowniczej. Przekazane środki umożliwią także wykonanie dokumentacji do pozwoleń (na prowadzenie robót geologicznych, środowiskowych i budowlanych), dokumentacji geologicznej powykonawczej,  projektów wykonawczych oraz uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii cieplnej.

W wyniku realizacji całej inwestycji powstanie ciepłownia oparta na źródle geotermalnym - tj. hybrydowa ciepłownia geotermalno-gazowa o mocy zainstalowanej 6,7 MW. Zakład ma produkować 52,44 TJ energii na rok (z czego ok. 76% energii geotermalnej a 24% energii z gazu). Założono także, że długość całkowita towarzyszących rurociągów połączeniowych/przesyłowych sięgnie 550 m.

Woda termalna ujęta w planowanym do realizacji otworze Dźwirzyno HASTON GT-1 wykorzystywana będzie na cele własne Inwestora - do zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową projektowanego ośrodka wypoczynkowego o charakterze hotelowo-rehabilitacyjnym oraz do celów balneologiczno-rekreacyjnych). Plan zakłada również jej wykorzystanie na potrzeby grzewcze innych podmiotów z terenu miasta.

Parametry oczekiwane przy realizacji zadania to temperatura wody powyżej 50°C i wydajność powyżej 50m3/h. W przypadku wskaźników znacząco odbiegających od tych wartości będzie konieczna dodatkowa pogłębiona analiza opłacalności inwestycji przed rozpoczęciem następnego jej etapu. Prognozowane parametry nowego odwiertu zostały oszacowane na podstawie danych z sąsiednich otworów tj.  DŹWIRZYNO-1, DŹWIRZYNO- 2, GRZYBOWO- 1. Wszystkie te otwory znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej lokalizacji (temperatura wód wynosiła w nich między 50 a 90 st. C., a ich wydajność oscylowała od 40m3/h do nawet 127m3/h).

Kompletna realizacja przedsięwzięcia wniesie efekty ekologiczne: ograniczenie emisji dwutlenku siarki (o 2,20 tony/rok), emisji tlenków azotu (o 2,90 tony/rok), a także emisji pyłu (o 0,33 tony/rok). Ilość wytwarzanej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych wyniesie 52,44 TJ/rok.

Uruchomienie geotermii w Dźwirzynie (planowane do końca 2025 r.) spowoduje również zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery - o 4128, 07 tony/rok.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również