Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z nagrodą od ciepłowników

15-07-2021, 08:59

Statuetka „Klucza Sukcesu” (za wkład w rozwój polskiej energetyki) została przyznana NFOŚiGW na XXVIII Wiosennym Spotkaniu Ciepłowników w Zakopanem. W dwudniowym spotkaniu (12-14 lipca br.) uczestniczyło ponad 450 specjalistów z branży ciepłowniczej dyskutujących i wymieniających się specjalistyczną wiedzą.

W panelach dyskusyjnych wziął udział wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski, odbierający wyróżnienie. Podczas prezentacji i rozmów zwrócono uwagę na szczególny czas, w jakim przyszło funkcjonować polskiemu ciepłownictwu. Mówiono o tym w kontekście nie ewolucyjnych, a rewolucyjnych zmian i konieczności transformacji energetycznej przewidzianej m.in. przez Europejski Zielony Ład. Ważnym tematem obrad były nowoczesne źródła energii cieplnej. Jako jedno z wyzwań, wymagających także łatwo dostępnych i „przyjaznych” form finansowania, omawiano m.in. proces przechodzenia z paliw o charakterze „stałym” na inne (mniej emisyjne). Dyskutowano problematykę aktualnych realiów systemu handlu emisjami, potencjał nowych niskoemisyjnych źródeł energii korzystających z OZE. Czytelny był cel nadrzędny: kierunki poszukiwań najlepszych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w sektorze grzewczym w kontekście docelowego zapewniania stabilnych dostaw („komfortu cieplnego”) odbiorcom energii w całej Polsce.

„Klucz Sukcesu” jest wyróżnieniem corocznie wręczanym osobom i instytucjom za ważne osiągniecia gospodarcze. NFOŚiGW wspiera od lat finansowo projekty rozwoju i modernizacji ciepłownictwa w Polsce środkami krajowymi i zagranicznymi (w tym m.in. z POIiŚ). Aktualnie finansowanie pochodzi ze środków własnych z Programów Priorytetowych: Energia Plus, Polska Geotermia Plus (druga odsłona programu jest przewidziana na jesień br.) oraz Ciepłownictwo Powiatowe.

https://www.youtube.com/watch?v=9oBNwHbn-Lc

https://www.youtube.com/watch?v=FM813jG5_T4

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również