Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Modernizacja systemów ciepłowniczych w Jaśle (woj. podkarpackie)

16-07-2021, 20:25

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jaśle uruchomiło instalację kogeneracyjną - gazową (o wartości ok. 19 mln zł). Przedsięwzięcie zostało wsparte funduszami europejskimi oraz krajowymi przez NFOŚiGW. To nie koniec inwestycji - kolejne dotacje i preferencyjne pożyczki (w sumie) ok. 5,4 mln zł z programu Ciepłownictwo Powiatowe pozwolą spółce na podjęcie dwóch kolejnych projektów umożliwiających dalszą, bardziej ekologiczną produkcję ciepła i elektryczności. Wszystkie trzy inicjatywy wniosą walor antysmogowy.

Oddane do użytku przedsięwzięcie pn. Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni „Hankówka” w Jaśle powstało m.in. dzięki wsparciu finansowemu ok. 5,2 mln zł dotacji ze środków europejskich oraz niskooprocentowanej pożyczce z NFOŚiGW w wys. 10,1 mln zł.
Produkowana w instalacji energia termiczna ma być wykorzystywana na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dostarczanej dla mieszkańców Jasła. Energia elektryczna natomiast przekazywana będzie do sieci przesyłowej.
Nowe, uruchomione rozwiązania pozwolą na zastąpienie dotychczasowej produkcji ciepła wytwarzanego w Ciepłowni „Hankówka” na bazie węgla kamiennego bardziej ekologiczną z użyciem gazu. Działanie zapewni czystsze powietrze w mieście i regionie. Dzięki inicjatywie nastąpi także spadek emisji gazów cieplarnianych (ponad 33 tys. ton równoważnika CO2/ rok).


NFOŚiGW dofinansował także dwiema dotacjami oraz niskooprocentowanymi pożyczkami (w tym jedną z możliwością umorzenia) dwa rozpoczynające się projekty Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. pn.: Budowa gazowych kotłów wodnych w Jaśle oraz Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle.

Oba przedsięwzięcia będą zasadniczymi elementami dalszej modernizacji systemu ciepłowniczego miasta - potrwają  do końca 2021 r.

Pierwszy z projektów zostanie wsparty w sumie 2,4 mln zł dofinansowania (przy koszcie całkowitym ok. 6,6 mln zł). W jego ramach nastąpi budowa dwóch kotłów gazowych (o mocy sumarycznej 8 MW każdy). Kotły zasilane będą gazem ziemnym wysokometanowym i zostaną włączone w istniejący układ ciepłowniczy miejskiego systemu ciepłowniczego Jasła. Budowa nowych jednostek źródła ciepła będzie miała istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Kontynuacja planu zastąpienia pracy kotłów węglowych przez kotły gazowe pozwoli na uzyskanie znaczącej poprawy efektywności energetycznej źródła, jak również obniżenie emisji CO2.
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł opalanych olejem i gazem to sięgnie 8 MW (gaz).

Drugi z dofinansowanych projektów - Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle (o koszcie całkowitym 6,6 mln zł) uzyskał ok. 3 mln zł wsparcia. Realizacja tego zadania wniesie przebudowę układu źródłowego pracującego na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego w Jaśle oraz modernizację i rozbudowę systemu ciepłowniczego. Zakres projektu podzielono na kilka zadań inwestycyjnych: budowę kolektora sieciowego wiążącego kocioł gazowy z układem kogeneracyjnym (przyłączem do zakładów PKP Cargo i Miejską Siecią Ciepłowniczą), budowę ogniw fotowoltaicznych na potrzeby systemu ciepłowniczego (które zasilą elektryczny kocioł wodny, podgrzewający wodę) oraz modernizację 1,8 km sieci ciepłowniczej i likwidację węzła grupowego na osiedlu "Kotlina".

Jednym z przewidywanych efektów środowiskowych obu przedsięwzięć będzie zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o niemal (razem) 4 tys. ton rocznie. Przebudowa systemu ciepłowniczego, który realizuje MPGK Jasło w ramach projektów pozwoli na osiągnięcie z końcem 2021 r. statusu: Efektywnego Systemu Ciepłowniczego.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również