Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

PIG - PIB rozbuduje bazy danych dotyczące podziemnych zasobów wodnych Polski

17-07-2021, 20:32

Projekt Państwowego Instytutu Geologicznego pn. Prowadzenie Banku Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin (solanki, wody lecznicze i termalne) zostanie sfinansowany w całości przez NFOŚiGW. Dotacja wesprze planowane do końca 2023 roku zaktualizowanie i rozbudowanie kompleksowej i uporządkowanej informacji o krajowych, podziemnych zasobach wodnych, która będzie mogła być wykorzystana w szerokim spektrum działań gospodarczych (leczniczych, energetycznych) oraz ochronnych.

Powyższe zamierzenia zostaną zrealizowane poprzez przygotowywanie i udostępnianie kompletnej, wiarygodnej informacji geologicznej i hydrogeologicznej o wodach podziemnych zaliczonych do kopalin, o różnym stopniu szczegółowości (użytecznej dla różnych grup odbiorców).

Informacja gromadzona w bazie - Bank danych wód podziemnych zaliczonych do kopalin - jest cenionym źródłem wykorzystywanym przez środowiska naukowe, wyższe uczelnie, organy administracji państwowej i samorządowej oraz instytucje i przedsiębiorstwa geologiczne, geodezyjne, kartograficzne. Przygotowane w ramach zadania narzędzia do obsługi bazy ułatwią dostęp do przechowywanych danych użytkownikom zewnętrznym, w tym także realizację zadań służby geologicznej.


Przetworzone dane prezentowane będą w formie kartograficznej jako: Mapa zagospodarowania wód podziemnych zaliczonych do kopalin w Polsce, w tym szczegółowe mapy zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin dla obszarów objętych intensywną ich eksploatacją oraz w artykułach tematycznych (w tym także tych dotyczących procedur związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i dokumentowaniem wód oraz finasowaniem inwestycji), a także w aktach prawnych dostępnych w serwisie internetowym pod adresem: https://mineralne.pgi.gov.pl/.

Na realizację niniejszej inicjatywy Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (pełniącego rolę państwowej służby geologicznej) NFOŚiGW przekazał ok. 1,4 mln zł. Bezzwrotna dotacja została przyznana z Programu Priorytetowego Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju. Przedsięwzięcie zrealizowane będzie zgodnie z art. 162, ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również