Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Dzięki dotacjom NFOŚiGW IOŚ- PIB będzie kształcić specjalistów w zakresie ochrony środowiska, w ramach studiów podyplomowych

31-05-2021, 09:18

IOŚ-PIB uzyskał ponad 460 tys. zł dotacji na 2 projekty edukacyjne mające przekazywać wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz o wykorzystaniu metod IT w zarządzaniu zasobami środowiskowymi. Szkolenia pomogą podnieść jakość i sprawność podejmowania zagadnień środowiskowych w jednostkach administracji  centralnej i samorządowej. Są to pierwsze tego typu dofinansowania w ramach programu Edukacja Ekologiczna w tym roku.

Oba kierunki studiów: Klimat i Energia oraz Business Intelligence w ochronie środowiska  uzupełnią lukę na „rynku” edukacyjnym w odniesieniu do specjalistycznej wiedzy wykorzystywanej w zakresie zarządzania zasobami środowiskowymi. Studentami będą osoby, które profesjonalnie zajmują się ochroną środowiska (np. w jednostkach samorządu terytorialnego na terenie całego kraju).

„Studia Podyplomowe w zakresie zasad zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu zasobami środowiskowymi - p/n Klimat i Energia”, których koszt całkowity to ok. 250 tys. zł, podzielono na 3 komponenty merytoryczne: nauki ekonomiczne, prawne oraz obszar wiedzy praktycznej z programowania rozwoju opartego o zasady zrównoważonego rozwoju. Przeszkolenie kadr samorządowych ma zagwarantować uzyskanie efektów mnożnikowych rozszerzenia wiedzy na beneficjentów i interesariuszy tych instytucji w obszarze zarządzania zasobami środowiska naturalnego w skali całego kraju.

Celem „Studiów Podyplomowych w zakresie wykorzystania metod IT w zarządzaniu środowiskiem p/n Business Intelligence w ochronie środowiska – BIOŚ”, o koszcie całkowitym ok. 420 tys. zł, jest przekazanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy teoretycznej m.in. na temat ochrony powietrza, zarządzania i monitoringu środowiska, gospodarki odpadami oraz aspektów prawnych z tym związanych, jak również podstaw wykorzystywania technologii oraz systemów informatycznych i informacyjnych w zarządzania na tym polu. Przewidziano realizację dwóch edycji studiów podyplomowych, których program obejmie 4 ścieżki kształcenia: podstawy technologii ICT i systemy informacyjne ze szczególnym uwzględnieniem ich umiejscowienia w systemie zarządzania, monitoringu i ochrony środowiska, podstawy wykorzystywania narzędzi i metodyki zarządzania informacją (Data Management), metodyka i technologia zintegrowanej analizy danych (Data Science) oraz technologia i praktyczne wykorzystywanie informacji zarządczej wraz z technikami jej wizualizacji (Business Intelligence). Uczestnikami będą pracownicy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz członkowie zespołów ochrony środowiska w samorządach.

Zajęcia na obu kierunkach studiów będą odbywały się w trybie niestacjonarnym (w soboty i niedziele) przez dwa semestry lub w zależności od sytuacji epidemiologicznej również w trybie hybrydowym.

Przewidywany zasięg obu przedsięwzięć (edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych) to dotarcie do ponad 58 tys. osób.

Dotacje pochodzą z programu NFOŚiGW „Edukacja ekologiczna”, którego celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również