Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Dotacja z POIiŚ na lepsze przetwarzanie bioodpadów w woj. wielkopolskim

31-05-2021, 17:14

Zakład Gospodarki Odpadami w Witaszyczkach uzyskał 38,4 mln zł na realizację projektu pn. Rozbudowa zakładu zagospodarowania odpadów Jarocin - Wielkopolskie Centrum Recyklingu, z zasobów II osi POIiŚ (działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi). Środki przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska jest Instytucją Wdrażającą m.in. dla tego działania. Koszt całkowity inwestycji, która zostanie zakończona w grudniu 2022 r., sięgnie ponad 99,3 mln zł.

Umowa regulująca dofinansowanie została podpisana w maju br. W ramach zadania przewidziano rozbudowanie instalacji do kompostowania bioodpadów (stanowiących odpady komunalne) oraz innych odpadów ulegających biodegradacji. Powiększona zostanie sama kompostownia oraz place kompostowe. Zakład wzbogaci się o drugi fermenter do przetwarzania odpadów biodegradowalnych oraz o nowy agregat kogeneracyjny. Modernizacji i rozbudowie poddana zostanie również stacja transformatorowa.

Równolegle inwestycja obejmie budowę nowej wagi najazdowej wraz ze zbiornikiem przeznaczonym do magazynowania biogazu o pojemności 1 000 m3. Ponadto podjęta zostanie budowa placu do przerobu odpadów budowalnych oraz rozbudowa  podczyszczalni ścieków.

Dzięki zrealizowaniu przedsięwzięcia, dodatkowe możliwości przerobowe ZGO Jarocin w zakresie recyklingu odpadów zwiększą się o 8 750 ton/rok. Znacznie sprawniej i w większym zakresie przebiegać będzie przyjmowanie i przetwarzanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez 278 949 mieszkańców okolicznych gmin. Lepsze zagospodarowanie odpadów pozwoli pozyskiwać z nich energię elektryczną i cieplną. Generalna moc przerobowa ZGO sięgnie 76 000 ton/rok.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również