Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Ekologiczna kultura czyli kolejna umowa podpisana w ramach POIiŚ

01-07-2014, 15:47

 

30 czerwca br. w siedzibie NFOŚiGW została podpisana precedensowa umowa w ramach IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jest to pierwsza tak duża umowa nieinwestycyjna i dotyczy wykonania dokumentacji kosztorysowej do planowanej termomodernizacji

156 placówek edukacji artystycznej (muzycznej, plastycznej, baletowej) w całym kraju, czyli aż 218 budynków szkolnych. Projekt "Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji" jest wyjątkowy pod kilkoma względami. Otwiera możliwość objęcia  termomodernizacją - w ramach działania 9.3 POIiŚ - nowego typu budynków użyteczności publicznej,  szkół o profilu artystycznym, a także będzie początkiem dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego szacowanego na około 50 mln EUR z Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie prawie 20,7 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE stanowi kwotę blisko 17,6 mln zł. Projekt będzie realizowany od czerwca 2014 r. do końca 2015 r.
Podczas oficjalnego spotkania podpis ze strony beneficjenta złożyła pani prof. Małgorzata Omilanowska – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a ze strony Narodowego Funduszu pani Małgorzata Skucha – Prezes Zarządu NFOŚiGW.

Galeria zdjęć
 

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również