Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Inteligentna sieć ciepłownicza w Warszawie

Autor: Dalkia, WM
02-07-2014, 09:04

Nowy projekt inwestycyjny „Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej” rozpoczęła firma Dalkia Warszawa. Inwestycja ta umożliwi redukcję strat ciepła na przesyle oraz pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla - rocznie o ponad 14 tysięcy ton w stolicy. Projekt o wartości ponad 52 mln zł uzyskał dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Inteligentna Sieć Ciepłownicza” to projekt, który będzie wspierał  i optymalizował procesy decyzyjne związane z zarządzaniem siecią. Wpłynie on na zwiększenie efektywności energetycznej poprzez ograniczenie strat ciepła równoważne ogrzaniu ok. 5 tys. mieszkań  o powierzchni 65 m2 . Projekt ten tworzy podstawy do wdrażania zaawansowanych usług efektywności energetycznej dla zarządzających budynkami wspólnot mieszkaniowych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie do połowy 2017 r. Prowadzone prace nie będą powodowały przerw w funkcjonowaniu miejskiej sieci ciepłowniczej, ani żadnych niedogodności dla odbiorców ciepła  i mieszkańców Warszawy. W praktyce, inwestycja polega na wyposażeniu sieci w infrastrukturę do monitorowania efektywności przesyłu ciepła oraz zintegrowanego i zdalnego zarządzania pracą całego systemu.

W skład tej infrastruktury wchodzą rozwiązania z obszaru telemetrii oraz telesterowania. Realizowane będzie zarządzanie „na odległość”  3 przepompowniami, 27 komorami ciepłowniczymi oraz 2, 5 tys. węzłami cieplnymi. Projekt ma także znaczenie dla pracy osób zarządzających miejską siecią ciepłowniczą. Zamiast ręcznej zmiany ustawień przeprowadzanych w miejscu ulokowania poszczególnych elementów sieci ciepłowniczej, pracownicy będą mogli sterować nimi zdalnie, z jednego punktu zarządzania. Co ważne, system zapewni im szereg danych niezbędnych do podjęcia decyzji, a także zasugeruje najlepsze techniczne rozwiązania.

Innowacyjny charakter projektu oraz jego ekologiczne przesłanie pozwoli na promowanie oszczędzania energii w sposób nowatorski  i kompleksowy. Jest to jedyny zgłoszony projekt ciepłowniczy w ramach naszego programu ISE - podkreśliła Barbara Koszułap, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW, podpisując 27 czerwca br. umowę z firmą Dalkia Warszawa.
 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również