Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Jednym z bardzo ważnych obszarów z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jest ochrona środowiska i zrównoważony rozwój.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od lat wspiera finansowo przedsiębiorstwa w realizacji inwestycji pomagających redukować negatywny wpływ na środowisko wynikający z działalności tych przedsiębiorstw oraz w realizacji inwestycji zmierzających do zwiększenia ich efektywności energetycznej.

Obecnie chcąc rozszerzyć swoją rolę o działania pozafinansowe jako centrum kompetencji, w tym o działania promocyjne i budujące świadomość społeczną wobec środowiska, Fundusz angażuje się w coraz większym stopniu, oprócz wspierania przedsiębiorstw w zakresie finansowania inwestycji prośrodowiskowych, w inicjatywy mające na celu wypracowywanie rekomendacji, standardów oraz dobrych praktyk w tym zakresie. Dlatego bierze udział w pracach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Gospodarki.  Jest także - na mocy jednomyślnej decyzji członków Zespołu - razem z firmą doradczą Deloitte koordynatorem Grupy roboczej ds. wdrażania zasad CSR.

W dniu 29 czerwca 2015 roku odbyło się siedzibie NFOŚiGW spotkanie członków tej Grupy. Jej głównym zadaniem jest wypracowanie rekomendacji dotyczących kierunków wdrażania zasad Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw do polityki gospodarczej kraju, w szczególności w działaniach realizowanych poprzez organy administracji publicznej.

Kontakt w sprawie prac Grupy roboczej ds. wdrażania zasad CSR:

  • NFOŚiGW: Joanna Zemełka-Wiktorowska, e-mail: Joanna.Zemelka@nfosigw.gov.pl, tel: 22 45 90 251
  • Deloitte: Jacek Kuchenbeker, e-mail: jkuchenbeker@deloittece.com

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również