Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Wydarzenia

Zrównoważony rozwój z korzyścią dla społeczeństwa

19-10-2015, 11:58

Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i idei ekonomii społecznej jest kluczem do stworzenia konkurencyjnej gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera te działania.

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyła się 15 września konferencja „Biznes a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze kraju. Rola i odpowiedzialność” . Panele dyskusyjne dotyczyły wyzwań społecznych, gospodarczych i środowiskowych i ich znaczeniu dla biznesu.

Uczestnicy konferencji: przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych i społecznych, podkreślali rosnące znaczenie etycznych postaw przedsiębiorców, dbałości o środowisko naturalne oraz korzystania z usług dostawców, prowadzących swoje interesy także w sposób odpowiedzialny.

- Wyzwania gospodarcze - zarówno z perspektywy europejskiej, jak i krajowej - coraz częściej wskazują, że kluczem budowy konkurencyjnej gospodarki jest uwzględnienie kwestii zrównoważonego rozwoju i postaw społecznie odpowiedzialnych – powiedziała wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska, pełniąca funkcję przewodniczącej zespołu ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, organu doradczego ministra gospodarki.

Jednym z ważniejszych obszarów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w zakresie zarówno strategicznego podejścia, jak i raportowania, jest ochrona środowiska. - Chcemy, by nasza gospodarka rozwijała się szybko i efektywnie, ale w sposób zrównoważony i korzystny dla społeczeństwa i środowiska naturalnego. Ważna rola do odegrania przypada tu przedsiębiorstwom – tylko ich świadome, odpowiedzialne podejście do zrównoważonego rozwoju przyniesie oczekiwane efekty. Przedsiębiorcy ci mogą liczyć na wsparcie z Narodowego Funduszu, ponieważ finansujemy inwestycje służące oszczędzaniu surowców pierwotnych, niskoemisyjnej gospodarce i ochronie środowiska naturalnego – powiedziała Małgorzata Skucha, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Irena Pichola, partner i lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej w Deloitte, przypomniała, że zrównoważony rozwój jest już stałym elementem strategicznego zarządzania największych firm w Polsce i w Europy Środkowej. - Efektywna realizacja działań z zakresu zrównoważonego rozwoju jest kluczem do długotrwałego sukcesu biznesowego, jeśli jest ściśle powiązana z całościową strategią firm. Coraz częściej podejmują one wyważone decyzje biznesowe na podstawie analizy wpływu ich organizacji na otoczenie gospodarcze, społeczne i na środowisko naturalne. Takie świadome podejście do koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw cieszy, bo pokazuje, że modele biznesowe oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju są dla tych organizacji źródłem nowych szans i możliwości – zaznaczyła.

Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, odniósł się z kolei do wagi przejrzystości i uczciwości w relacjach biznesowych. - Zysk nie może już pozostawać jedynym kryterium oceny przedsiębiorstwa. Oczekuje się od firm, że raportowanie danych pozafinansowych nie będzie działaniem wyłącznie wizerunkowym. Dlatego potrzebna jest obiektywna i rzetelna weryfikacja prezentowanych informacji. Biegli rewidenci dysponują kompetencjami i doświadczeniem, które pozwalają informacje pozafinansowe uporządkować, uczynić je porównywalnymi, a przede wszystkim zweryfikować ich wiarygodność – podkreślił.

Na rolę społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście rosnących wyzwań społecznych zwróciła natomiast uwagę prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Mirella Panek-Owsiańska podkreśliła, jak ważna jest współpraca ze stroną społeczną i z organizacjami partnerskimi. – Chcemy z jeszcze większą siłą i mobilizacją przypomnieć znaczenie odpowiedzialności za ludzi i środowisko naturalne, etycznego postępowania i osobistego wpływu na zmianę w naszym najbliższym otoczeniu, jak i w skali ogólnopolskiej – powiedziała.

Współorganizatorami konferencji byli członkowie Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, działającego przy ministrze gospodarki: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Deloitte, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezentacja wybranych podmiotów ekonomii społecznej, która odbyła się w kuluarach konferencji, była możliwa dzięki współpracy MG z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Laureatów konkursu „Społeczny startup” zaprezentowała Fundacja Ashoka.

 

Skrót

 

Część 1

Część 1: wersja dla niesłyszących.

 

Część 2

Część 2: wersja dla niesłyszących. 

 

Część 3

Część 3: wersja dla niesłyszących. 

 

Część 4

Część 4: wersja dla niesłyszących.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również