Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Wydarzenia

Raport Yearbook 2015 - odpowiedzią na wezwanie Sekretarza Generalnego ONZ

Autor: /krn/
26-11-2015, 15:08

Polskie wydanie Raport Yearbook 2015 zostało opublikowane przez  sieć lokalną United Nations Global Compact w Polsce w odpowiedzi na wezwanie Sekretarza Generalnego ONZ. Ponad 120 polskich firm i instytucji mających wpływ na różnorodne dziedziny gospodarki i życia społecznego wskazuje, w jaki sposób ich działania wpisują się w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

26-27 września 2015 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), które są mapą rozwojową dla wszystkich 194 krajów świata. SDG są nowym, globalnym mechanizmem mierzenia i monitorowania rozwoju na świecie. W trakcie szczytu United Nations Sustainable Summit Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon podkreślał, że nowo zdefiniowane cele uda się osiągnąć, jeśli w ich realizację włączą się nie tylko organy państwowe, ale przede wszystkim biznes i nauka.

Już ponad rok temu UN Global Compact w Polsce zaprosił administrację publiczną, świat nauki oraz biznes do współtworzenia Global Compact Yearbook 2015. Publikacja przedstawia najnowsze trendy, zmieniające się standardy oraz strategie firm i instytucji publicznych i prywatnych na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. W publikacji poruszonych zostało wiele istotnych obszarów gospodarczych oraz społecznych wpływających na rozwój świata i Polski. Yearbook to publikacja wskazująca normy i standardy pracy firm w ramach całego łańcucha dostaw  odnoszących się do takich aspektów jak: prawa człowieka, ochrona środowiska, przeciwdziałanie korupcji, czy zrównoważony rozwój. Autorzy publikacji nie zawsze mówią jednym głosem, ale każdorazowo wskazują, co do tej pory udało się osiągnąć w ramach danego obszaru i jakie zmiany czekają Polskę celem realizacji SDG.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej objął Patronatem Honorowym publikację Raport Yearbook 2015.  Pozostali patroni honorowi to: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Finansów, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Najwyższa Izba Kontroli, Narodowy Bank Polski oraz Prezydent Miasta st. Warszawy.

Publikacja Raport Yearbook 2015 jest dostępna na stronie Global Compact w Polsce.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również