Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Zapraszamy do udziału w programie partnerskim dla miast
i gmin!

17-07-2017, 10:41

Do 15 września 2017 r. można złożyć wniosek o udział w programie przygotowanym i finansowanym przez Biuro Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii! 

Program polega na partnerskiej wymianie doświadczeń i wzajemnym zdobywaniu wiedzy między miastami
i gminami w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do tych zmian.

Mogą w nim wziąć udział obecni sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów oraz Koordynatorzy Regionalni, jak tez gminy i regiony, które dopiero zamierzają przystąpić do Porozumienia, pod warunkiem, że uczynią to przed odbyciem pierwszej wizyty studyjnej w ramach programu.

Zaplanowano dwa rodzaje uczestnictwa w programie: jako mentor oraz jako partner „uczący się”.

Przewidziane jest sfinansowanie sześciu partnerstw pomiędzy gminami oraz jednego na szczeblu regionalnym.

Więcej informacji oraz formularze aplikacyjne i kryteria oceny można znaleźć na stronie Porozumienia Burmistrzów

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również