Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Krajowy Koordynator Porozumienia

„Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniący rolę Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów w Polsce, zapewnia wszystkim zainteresowanym podmiotom wsparcie techniczne przy wypełnianiu procedury przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów oraz pomoc w kontaktach z Biurem Porozumienia Burmistrzów reprezentującym Komisję Europejską oraz wspiera przedsięwzięcia dotyczące polityki klimatycznej, zbieżne z ideą Porozumienia Burmistrzów, na przykład wdrażając program priorytetowy „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożenia środowiska. Poniżej link do aktualnego naboru wniosków o dofinansowanie:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/nabor-2019---2021

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również