Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Przystąpienie do Porozumienia

Ma charakter całkowicie dobrowolny i może nastąpić w dowolnej chwili.

  • Kto może przystąpić do Porozumienia?

Porozumienie Burmistrzów jest otwarte dla gmin i miast niezależnie od ich wielkości – wśród miejscowości, które już zdecydowały się przystąpić do Porozumienia są zarówno małe wioski, jak i europejskie stolice oraz obszary metropolitarne.

  • Korzyści

Gmina lub miasto przystępując do Porozumienia Burmistrzów zyskuje:

- wsparcie w realizacji celów Porozumienia ze strony unijnych instytucji, Biura Porozumienia Burmistrzów oraz Struktur Wspierających

- szerokie wsparcie NFOŚiGW – Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów na każdym etapie

- łatwiejszy dostęp do europejskich i krajowych źródeł finansowania

- wizyty studyjne, szkolenia, warsztaty, seminaria oraz dostęp do najlepszych praktyk

- możliwość nawiązania kontaktów z innymi europejskimi sygnarariuszami w zakresie wspierania zrównoważonej gospodarki energetycznej

- promocja miasta lub gminy jako pioniera w dziedzinie ochrony klimatu na terenie całej Europy

- ograniczenie wydatków na energię

- poprawa jakości środowiska lokalnego

- podniesienie komfortu życia mieszkańców

  • Jak przystąpić do PB?

4 kroki:Plik do pobrania

  1. Rada Miasta, Rada Gminy lub inny równoważny organ decyzyjny zapoznaje się z inicjatywą Porozumienia Burmistrzów, podejmuje w formie uchwały decyzję o przystąpieniu, upoważnia prezydenta, burmistrza, wójta lub innego przedstawiciela do podpisania formularza przystąpienia (adhesion form) dostępnego w języku polskim.

Dokument jest dostępny na stronie: http://www.covenantofmayors.eu/Library,84.html)

  1. Przedstawiciel miasta lub gminy informuje Komisję Europejską o decyzji Rady: przesyła wiadomość z elektroniczną wersją uchwały na  formularzu przystąpienia za pośrednictwem strony: http://www.eumayors.eu/registration/signatory_en.html
  2. Przedstawiciel miasta lub gminy otrzymuje pocztą elektroniczną potwierdzenie wraz z informacjami o następnych wymaganych działaniach.
  3. Przedstawiciel miasta lub gminy przekazuje informację o przystąpieniu do Porozumienia Burmistrzów Krajowemu Koordynatorowi za pośrednictwem skrzynki mailowej: pb@nfosigw.gov.pl, załączając elektroniczną wersję uchwały.
  • Jak osiągnąć cele PB?

Schemat poniżej przedstawia jak gmina lub miasto może krok po kroku osiągnąć cele Porozumienia Burmistrzów:

Schemat jak przystąpić do Porozumienia Burmistrzów

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również