Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Konsultacje projektu programu priorytetowego "Racjonalna gospodarka odpadami"

15-05-2020, 10:55

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawia do konsultacji projekt programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”.

Program ma na celu dofinansowanie zadań służących realizacji zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami.

Modyfikacji podlega część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów oraz część 2) Instalacje gospodarowania odpadami.

Pierwotną przesłanką zmian są wymagania jakie przepisy polskie i UE stawiają przed gminnymi systemami gospodarki odpadami komunalnymi, którym gminy winny sprostać. W szczególności oczekiwany jest dynamiczny wzrost poziomów recyklingu odpadów komunalnych uwarunkowany z kolei wdrożeniem skutecznych systemów selektywnego zbierania.

Proponowane rozwiązania mają z jednej strony stanowić wsparcie dla gmin, skutkujące zmniejszeniem obciążenia mieszkańców „opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, z drugiej zaś - stanowić zachętę dla zwiększania poziomu recyklingu, poprzez wprowadzenie możliwości ubiegania się o częściowe umorzenie kapitału udzielonej pożyczki, pod warunkiem osiągnięcia zakładanego rezultatu.

 

Konsultacje zakończą się 22.05.2020 r. o godz. 15.30

Uwagi należy składać na załączonym formularzu i przesyłać na adres:  Joanna.Kozlowska@nfosigw.gov.pl

Pliki do pobrania

2.1 racjonalna gospodarka odpadami.docx
2.1 racjonalna gospodarka odpadami.docx - (119,44 KB) Treść programu do konsultacji
formularz zglaszania uwag odpady.docx
formularz zglaszania uwag odpady.docx - (68,05 KB) Formularz zgłaszania uwag

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również