Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Konsultacje projektu programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi”

15-05-2020, 11:08

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawia do konsultacji projekt programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi”.

Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację, w tym remediację, wraz z usuwaniem odpadów.

Modyfikacji podlega część 1) Rekultywacje terenów zdegradowanych oraz część 2) Remediacja powierzchni ziemi objętej szkodą w środowisku albo zanieczyszczeniem historycznym.

Do programu dodaje się również nową Część 3) Usuwanie dzikich wysypisk - program pilotażowy, która dedykowana będzie działaniom polegającym na usuwaniu odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania i ich unieszkodliwienie lub odzysk z terenów wskazanych przez Ministra Klimatu gmin lub nadleśnictw.

 

Konsultacje zakończą się 22.05.2020 r. o godz. 15.30

Uwagi należy składać na załączonym formularzu i przesyłać na adres:  Katarzyna.Baranowska@nfosigw.gov.pl.

Pliki do pobrania

2.2 ochrona powierzchni ziemi.docx
2.2 ochrona powierzchni ziemi.docx - (71,58 KB) Treść programu do konsultacji
formularz zglaszania uwag ochrona ziemi.docx
formularz zglaszania uwag ochrona ziemi.docx - (67,94 KB) Formularz zgłaszania uwag

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również