Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Konsultacje projektu programu priorytetowego ,,Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych"

21-05-2021, 13:30
PP oczyszczalnie_przemyslowe PP oczyszczalnie_przemyslowe PP oczyszczalnie_przemyslowe

NFOŚiGW uruchamia konsultacje społeczne załączonego programu priorytetowego.
Celem konsultacji jest umożliwienie zainteresowanym udziałem w programie Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych, jego beneficjentom, organizacjom branżowym zrzeszających przedsiębiorców przemysłu spożywczego, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom przedsiębiorców i wszystkim, dla których ważna jest kwestia ochrony wód i zamknięcie obiegów na ścieżce ściekowej i osadowej w oczyszczalniach ścieków, wzięcia udziału w ocenie zaprezentowanego instrumentu, jak również w formułowaniu wniosków i oczekiwań. Program skierowany jest do sektorów przemysłu spożywczego wskazanych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG):

1. Przemysł mleczarski

2. Przetwórstwo owoców i warzyw

3. Produkcja i butelkowanie napojów bezalkoholowych

4. Przetwórstwo zbóż i ziemniaków

5. Przemysł mięsny

6. Browary

7. Produkcja alkoholu i napojów alkoholowych

8. Wytwarzanie pasz zwierzęcych z produktów roślinnych

9. Wytwarzanie żelatyny i klejów ze skór i kości zwierzęcych

10. Słodownie i drożdżownie

11. Przemysł rybny

Istotnym jest to, czy przedstawiona forma i intensywność dofinansowania, zakres przedsięwzięcia będzie w sferze zainteresowania, co będzie wzięte pod uwagę przy dalszych pracach nad programem i kierunkach modyfikacji.

Uczestników konsultacji społecznych prosimy o przekazanie swoich uwag do publikowanego dokumentu do dnia 14 czerwca 2021 r. na adres mailowy:

pozyczkioczyszczalnieprzemyslowe@nfosigw.gov.pl

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również