Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

NFOŚiGW, przedstawia do konsultacji projekt programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi”

15-07-2021, 14:32

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawia do konsultacji projekt programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi”.

Celem programu jest graniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację, w tym remediację, wraz z usuwaniem odpadów.

Wprowadzane zmiany wynikają ze złożonych wniosków o dofinansowanie. Ponadto proponuje się zmianę Części 3) programu priorytetowego polegającą na wydłużeniu terminu na podejmowanie zobowiązań do 2021 r. oraz wydatkowania środków do 2022 r.

 

Konsultacje zakończą się 20 lipca 2021 r. do godz. 15.30.

Uwagi należy przesyłać na adres:  katarzyna.marzantowicz@nfosigw.gov.pl

 

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również