Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Informacje ogólne


Zakres funkcjonalny systemu obejmuje między innymi następujące elementy:

Generator służy do wypełniania formularzy wniosków (m. in. wniosku o wypłatę środków, rozliczenia końcowego, aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego) i składania ich do NFOŚiGW przez Beneficjentów. W ramach tego umożliwia:

  • wypełnienie wniosku,
  • weryfikację poprawności wniosku,
  • zarejestrowanie wniosku,
  • przekazanie wniosku do NFOŚiGW,
  • aktualizowanie wniosku po przekazaniu do NFOŚiGW.

Wniosek wypełniany jest przez Beneficjenta. Podczas walidacji system sprawdza poprawność wprowadzonych przez niego danych. Po poprawnym przejściu walidacji możliwa jest dalsza obsługa wniosku – zatwierdzenie wniosku i przekazanie go do NFOŚiGW.

Użytkownikami systemu są:

  • Beneficjenci umów ze środków krajowych,
  • Koordynatorzy umów w NFOŚiGW.

Aplikacja dostępna jest przez przegladarkę internetową pod adresem:

https://gwpk.nfosigw.gov.pl:442/

Uwaga!

Serwis gwpk.nfosigw.gov.pl działa z wykorzystaniem portów 442 i 2233. W przypadku problemów z dostępem do serwisu prosimy o odblokowanie w kierunku wychodzącym w/w portów na Państwa firewallu i ewentualnym serwerze Proxy.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również