Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

BOCIAN-rozproszone, odnawialne źródła energii

Kalkulator pożyczkowy dla programu priorytetowego 3.3 „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”: Część 1) BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii

Obliczenia mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.c.
NFOŚiGW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności pomiędzy wysokością obliczeń a rzeczywistą wysokością udzielonego wsparcia.


Alternatywne oprocentowanie na warunkach rynkowych

%
Kwota pożyczki PLN
Oprocentowanie (w skali roku) %
Okres finansowania lata mies.
Karencja mies.

Po każdej zmianie jakiegokolwiek parametru należy wcisnąć „Oblicz”

Alternatywne oprocentowanie na warunkach rynkowych - oprocentowanie na warunkach, na których udzielona pożyczka nie stanowi pomocy publicznej. Wysokość tego oprocentowania ustalana jest zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r. str. 6)

Rating ustalany jest indywidualnie dla każdego wnioskodawcy, natomiast poziom zabezpieczeń dla wszystkich pożyczek NFOŚiGW jest przyjmowany jako wysoki.

Więcej informacji o obliczaniu ratingu i oprocentowaniu.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również