Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska. Część 2)

Kalkulator pożyczkowy dla programu priorytetowego 5.4 „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”: Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń

Obliczenia mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.c.
NFOŚiGW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności pomiędzy wysokością obliczeń a rzeczywistą wysokością udzielonego wsparcia.


Umorzenie pożyczki w wysokości 40% jest możliwe tylko dla "zielonych gmin".
Zielone gminy - gminy, których ponad 50 % powierzchni stanowią obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych. Więcej informacji znajduje się w treści programu.

%
Kwota pożyczki PLN
Oprocentowanie pożyczki w skali roku %
Okres finansowania lata mies.
Karencja mies.

Po każdej zmianie jakiegokolwiek parametru należy wcisnąć „Oblicz”

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również