Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                

Agroenergia. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii dla WFOŚIGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Agroenergia. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”.

  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od  20.07.2021 r. – 28.07.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków

Przygotowane wnioski należy składać:

  • w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”);
  • w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należyzłożyć wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku.

Wniosek, o którym mowa w pkt. b) należy przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa z dopiskiem: Nabór ciągły "Agroenergia. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła
i towarzyszące magazyny energii”

Dla wniosków składanych w formie pełnego wydruku z GWD przesłanego pocztą lub kurierem, za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

  • Alokacja:

Kwota alokacji na udostępnienie środków na udzielanie dotacji – 50 mln zł
(na lata 2021 – 2027).

  • Beneficjenci: Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  •  Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Stefan Dunin, 22 45 90 970, stefan.dunin@nfosigw.gov.pl;

Dokumenty

zalacznik_1_pp_agroenergia.docx
zalacznik_1_pp_agroenergia.docx - (81,32 KB) ZAŁĄCZNIK 1 PP Agroenergia
zalacznik_2_wzor_wniosku_o_wyplate.docx
zalacznik_2_wzor_wniosku_o_wyplate.docx - (29,29 KB) ZAŁĄCZNIK 2 wzór wniosku o wypłatę
3_regulamin_agroenergia.docx
3_regulamin_agroenergia.docx - (122,23 KB) 3 Regulamin Agroenergia
zalacznik_3.docx
zalacznik_3.docx - (32,75 KB) ZAŁĄCZNIK 3
4_ogloszenie_o_naborze_agroenergia.docx
4_ogloszenie_o_naborze_agroenergia.docx - (19,87 KB) 4 OGŁOSZENIE O NABORZE AGROENERGIA
zalacznik_4_sprawozdanie_koncowe.docx
zalacznik_4_sprawozdanie_koncowe.docx - (27 KB) ZAŁĄCZNIK 4 sprawozdanie końcowe
5_umowa_agroenegia.docx
5_umowa_agroenegia.docx - (45,39 KB) 5 UMOWA AGROENEGIA
zalacznik_5_rozliczenie_efektow.docx
zalacznik_5_rozliczenie_efektow.docx - (21,84 KB) ZAŁĄCZNIK 5 Rozliczenie efektów

.

Na skróty

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Środki
krajowe
 

Środki
norweskie
i EOG

Środki
unijne

Zobacz również