Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

I Konkurs - 2012

Lista wniosków, które wpłynęły w ramach I Konkursu Edukacja ekologiczna

Departament Edukacji Ekologicznej uprzejmie informuje, że w ramach I Konkursu Edukacja ekologiczna wpłynęły łącznie 93 wnioski.


Lista umów na dofinansowanie przedsięwzięć złożonych w ramach I konkursu

zestawienie_umow_i_konk_2012.pdf
zestawienie_umow_i_konk_2012.pdf - (64,93 KB) Lista umów na dofinansowanie przedsięwzięć

Lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania

kategoria_pierwsza_-_2a.pdf
kategoria_pierwsza_-_2a.pdf - (39,67 KB) 1. Lista rankingowa - kategoria pierwsza "Sposoby wdrażania nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi", działanie 2a: Szkolenia, warsztaty
kategoria_pierwsza_-_2b.pdf
kategoria_pierwsza_-_2b.pdf - (25,92 KB) 2. Lista rankingowa - kategoria pierwsza "Sposoby wdrażania nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi", działanie 2b: Seminaria, kongresy i konferencje
kategoria_pierwsza_-_2c.pdf
kategoria_pierwsza_-_2c.pdf - (33,31 KB) 3. Lista rankingowa - kategoria pierwsza "Sposoby wdrażania nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi", działanie 2c: Konkursy i przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę ekologiczną
kategoria_pierwsza_-_3d.pdf
kategoria_pierwsza_-_3d.pdf - (29,2 KB) 4. Lista rankingowa - kategoria pierwsza "Sposoby wdrażania nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi", działanie 3d: Realizacja filmów, cyklicznych programów telewizyjnych i radiowych
kategoria_druga_-_1.pdf
kategoria_druga_-_1.pdf - (48,47 KB) 5. Lista rankingowa - kategoria druga "Zbieranie, segregacja i odzyskiwanie odpadów związanych z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, działanie 1: Programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno - edukacyjne
kategoria_trzecia_-_1.pdf
kategoria_trzecia_-_1.pdf - (33,91 KB) 6. Lista rankingowa - kategoria trzecia "Biogazownie korzyścią dla środowiska", działanie 1: Programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno - edukacyjne
kategoria_czwarta_-_2.pdf
kategoria_czwarta_-_2.pdf - (30,89 KB) 7. Lista rankingowa - kategoria czwarta "Przydomowe oczyszczalnie ścieków", działanie 2: Szkolenia
kategoria_piata_-_6.pdf
kategoria_piata_-_6.pdf - (30,05 KB) 8. Lista rankingowa - kategoria piąta "Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży", działanie 6 - Działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny według kryteriów selekcji I Konkursu programu priorytetowego Edukacja ekologiczna według podziałów na kategorie konkursowe:

kategoria_pierwsza_-_dzialanie_2a.pdf
kategoria_pierwsza_-_dzialanie_2a.pdf - (32,34 KB) 1. Lista wniosków zakwalifikowanych do dalszej oceny po ocenie według kryteriów dostępu - kategoria I "Sposoby wdrażania nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi" - działanie 2a "Szkolenia, warsztaty"
kategoria_pierwsza_dzialanie_2b.pdf
kategoria_pierwsza_dzialanie_2b.pdf - (24,24 KB) 2. Lista wniosków zakwalifikowanych do dalszej oceny po ocenie według kryterium dostępu - kategoria I "Sposoby wdrażania nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi" działanie 2b: "Seminaria, kongresy i konferencje"
kategoria_pierwsza_-_dzialanie_2c.pdf
kategoria_pierwsza_-_dzialanie_2c.pdf - (24,17 KB) 3. Lista wniosków zakwalifikowanych do dalszej oceny po ocenie według kryteriów dostępu - kategoria I "Sposoby wdrażania nowego modelu gospodarki odpadami", działanie 2c: "Konkursy i przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę ekologiczną"
kategoria_pierwsza_-_dzialanie_3d.pdf
kategoria_pierwsza_-_dzialanie_3d.pdf - (29,88 KB) 4. Lista wniosków zakwalifikowanych do dalszej oceny po ocenie według kryteriów dostępu - kategoria I "Sposoby wdrażania nowego modelu gospodarki odpadami", działanie 3d - "Realizacja filmów, cyklicznych programów telewizyjnych i radiowych"
kategoria_druga_dzialanie_1.pdf
kategoria_druga_dzialanie_1.pdf - (37,62 KB) 5. Lista wniosków zakwalifikowanych do dalszej oceny po ocenie według kryteriów dostępu - kategoria II "Zbieranie, segregacja i odzyskiwanie odpadów związanych z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym", działanie 1: "Programy oraz kampanie"
kategoria_trzecia_-_dzialanie_1.pdf
kategoria_trzecia_-_dzialanie_1.pdf - (30,94 KB) 6. Lista wniosków zakwalifikowanych do dalszej oceny po ocenie według kryteriów dostępu - kategoria III "Biogazownie korzyścią dla środowiska" działanie 1: "Programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno-promocyjne"
kategoria_czwarta-dzialanie_2.pdf
kategoria_czwarta-dzialanie_2.pdf - (25,75 KB) 7. Lista wniosków zakwalifikowanych do dalszej oceny po ocenie według kryteriów dostępu - kategoria IV "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" działanie 2: Szkolenia
kategoria_piata_dzialanie_6.pdf
kategoria_piata_dzialanie_6.pdf - (29,72 KB) 8. Lista wniosków zakwalifikowanych do dalszej oceny po ocenie według kryteriów dostępu - kategoria V "Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży"

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również