Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

II Konkurs 2012

Lista umów o dofinansowanie przedsięwzięć złożonych w ramach II konkursu w 2012 r.

Listy rankingowe wniosków na realizację przedsięwzięć złożonych w ramach II Konkursu

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków na realizację przedsięwzięć złożonych w ramach II Konkursu. Pierwsza lista dotyczy kategorii I pn."Eko-innowacje w ochronie środowiska", którą Zarząd NFOŚiGW zatwierdził w dniu 27.11.2012 r. W dniu 06.12.2012 r. została zatwierdzona lista rankingowa wniosków dotyczących kategorii piątej. W dniu 19.12.2012 r. została zatwierdzona lista rankingowa dotycząca kategorii czwartej, natomiast w dniu 27.12.2012 r. kategorii ósmej. W dniu 25 stycznia 2013 r. podjęto decyzję o zatwierdzeniu list dotyczących kategorii siódmej oraz trzeciej. W piątek, 9 lutego zostały zatwierdzone ostatnie już kategorie II konkursu, dotyczące kategorii drugiej oraz szóstej.

lista_rankigowa_konk.2_kategoria_pierwsza.pdf
lista_rankigowa_konk.2_kategoria_pierwsza.pdf - (47,49 KB) Lista rankingowa kategorii pierwszej "Eko-innowacje w ochronie środowiska"
lista_rankingowa_konk.2_kat._druga.pdf
lista_rankingowa_konk.2_kat._druga.pdf - (38,73 KB) Lista rankingowa kategorii drugiej "Utrzymanie różnorodności biologicznej"
lista_rankingowa_konk.2_kategoria_trzecia.pdf
lista_rankingowa_konk.2_kategoria_trzecia.pdf - (35,16 KB) Lista rankingowa kategorii trzeciej "Budownictwo energooszczędne (dlaczego to ma sens?)"
lista_rankingowa_konk.2_kategoria_czwarta.pdf
lista_rankingowa_konk.2_kategoria_czwarta.pdf - (31,37 KB) Lista rankingowa kategorii czwartej "Inteligentne sieci energetyczne (dlaczego ISE w Polsce?)"
lista_rankingowa_konk.2_kat_piata.pdf
lista_rankingowa_konk.2_kat_piata.pdf - (30,58 KB) Lista rankingowa kategorii piątej "Ochrona środowiska w procesie wydobywania gazu łupkowego"
lista_rankingowa_konk.2_kat._szosta.pdf
lista_rankingowa_konk.2_kat._szosta.pdf - (36 KB) Lista rankingowa kategorii szóstej "Ochrona wód i gospodarka wodna"
lista_rankingowa_konk.2_kat.siedem.pdf
lista_rankingowa_konk.2_kat.siedem.pdf - (29,22 KB) Lista rankingowa kategorii siódmej "Sposoby wdrażania nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi"
lista_rankingowa_konk.2_kategoria_osiem.pdf
lista_rankingowa_konk.2_kategoria_osiem.pdf - (31,47 KB) Lista rankingowa kategorii ósmej - Działanie: Promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz edukacja prowadzona na łamach prasy

Lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do oceny według kryteriów selekcji

Departament Edukacji Ekologicznej uprzejmie informuje, że po dokonaniu oceny według kryteriów dostępu wniosków złożonych w II Konkursie w 2012 r. w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna, do oceny według kryteriów selekcji zakwalifikowano następujące wnioski (w podziale na kategorie konkursowe i działania określone w warunkach konkursowych):

kategoria_pierwsza_ekoinnowacje_w_ochronie_srodowiska.pdf
kategoria_pierwsza_ekoinnowacje_w_ochronie_srodowiska.pdf - (28,76 KB) Kat. I "Eko-innowacje w ochronie środowiska"- działanie a) Seminaria, kongresy, konferencje oraz działanie b.) Szkolenia, warsztaty
kategoria_druga_utrzymanie_roznorodnosci_biologicznej.pdf
kategoria_druga_utrzymanie_roznorodnosci_biologicznej.pdf - (49,1 KB) Kat. II "Utrzymanie bogactwa różnorodności biologicznej" - działanie a.) Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej, działanie b.) Wydawnictwa oraz działanie c.) Seminaria, kongresy, konferencje
kategoria_trzy_budownictwo_energooszczedne.pdf
kategoria_trzy_budownictwo_energooszczedne.pdf - (35,34 KB) Kat. III "Budownictwo energooszczędne (dlaczego to ma sens?)" - działanie a.) Programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno - edukacyjne, działanie b.) Szkolenia oraz działanie c.) Realizacja filmów, cyklicznych programów
kategoria_czwarta_inteligentne_sieci_energetyczne.pdf
kategoria_czwarta_inteligentne_sieci_energetyczne.pdf - (31,3 KB) Kat. IV. "Inteligentne sieci energetyczne (dlaczego ISE w Polsce)" - działanie a.) Programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno - edukacyjne i działanie b.) Konferencje
lista_wnioskow_gaz_lupkowy.pdf
lista_wnioskow_gaz_lupkowy.pdf - (29,85 KB) Kat. V "Ochrona środowiska w procesie wydobywania gazu łupkowego" - działanie a.) Programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno - edukacyjne oraz działanie b.) Konferencje
kategoria_szesc_ochrona_wod_i_gospodarka_wodna.pdf
kategoria_szesc_ochrona_wod_i_gospodarka_wodna.pdf - (36,83 KB) Kat. VI "Ochrona wód i gospodarka wodna" - działanie 1.) Programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno - edukacyjne oraz działanie 2.) Seminaria, kongresy, konferencje
kategoria_siedem_sposoby_wdrazania_nowego_modelu_gospodarki_odpadami.pdf
kategoria_siedem_sposoby_wdrazania_nowego_modelu_gospodarki_odpadami.pdf - (31,46 KB) Kat. VII "Sposoby wdrażania nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi" - działanie 2.) Seminaria, kongresy, konferencje
kategoria_osiem_prasa.pdf
kategoria_osiem_prasa.pdf - (31,6 KB) Kat. VIII. Prasa

Lista wniosków, które wpłynęły w ramach II Konkursu Edukacja ekologiczna

Departament Edukacji Ekologicznej uprzejmie informuje, że w ramach II Konkursu programu priorytetowego Edukacja ekologiczna wpłynęło łącznie 175 wniosków. Obecnie trwa ocena według kryteriów dostępu. Szczegółowy wykaz wniosków w załączeniu poniżej.

Warunki konkursowe II naboru wniosków w 2012 r.

Poniżej zamieszczamy warunki konkursowe wraz z podanymi numerami kategorii oraz działań, jakie zostały przewidziane do realizacji w ramach naboru.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również