Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór II wniosków 2020-2021

Zalecenia do audytu energetycznego

W załączeniu przedstawiamy „Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu efektywności energetycznej do Wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Dokumenty

wytyczne_dla_audytow_energetycznych.pdf
wytyczne_dla_audytow_energetycznych.pdf - (463,41 KB) Wytyczne dla Audytów Energetycznych

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór II wniosków w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”.

  • Cel programu:

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych.

  • Terminy i sposób składania wniosków

 

Wnioski należy składać w terminie od 01.10.2020 r. –  17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) przy zastosowaniu podpisu o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków.  O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Wnioski, które wpłyną po terminie lub w niewłaściwej formie będą odrzucone.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

  • Alokacja

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – 1 264 286 978,50 złotych;

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – 49 772 500,00 złotych

  • Formy dofinansowania:

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki lub dotacji, zgodnie z programem priorytetowym „Energia Plus”;

  • Beneficjenci:

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Barbara Wojciechowska, e-mail: energia.plus@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

00_pp_energia_plus_z_kryteriamidocx.pdf
00_pp_energia_plus_z_kryteriamidocx.pdf - (935,93 KB) PROGRAM PRIORYTETOWY
,,Energia Plus"
energia_plus_-_zal_8b_ogloszenie_o_naborze_ii_nabor.pdf
energia_plus_-_zal_8b_ogloszenie_o_naborze_ii_nabor.pdf - (518,23 KB) OGŁOSZENIE O NABORZE
Nabór II wniosków w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”
energia_plus_-_regulamin_ii_naboru.pdf
energia_plus_-_regulamin_ii_naboru.pdf - (642,03 KB) REGULAMIN DRUGIEGO NABORU WNIOSKÓW
energia_plus_-_wzor_dekalaracji_zmiany_naboru_200915.docx
energia_plus_-_wzor_dekalaracji_zmiany_naboru_200915.docx - (94,98 KB) DEKLARACJA WNIOSKODAWCY W SPRAWIE SKORZYSTANIA Z WARUNKÓW PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „ENERGIA PLUS” W RAMACH DRUGIEGO NABORU
energia_plus_-_lista_wymaganych_zalacznikow.pdf
energia_plus_-_lista_wymaganych_zalacznikow.pdf - (429,43 KB) Lista załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowegoEnergia Plus
z01_zalacznik_nr_1_do__pp_energia_plus_metodyka_wak.pdf
z01_zalacznik_nr_1_do__pp_energia_plus_metodyka_wak.pdf - (295,5 KB) Załącznik 1do programu priorytetowego Energia PLUSKosztowy wskaźnik antropogeniczności
z02_zalacznik_nr_2_do_pp_energia_plus_metodyka_wk.pdf
z02_zalacznik_nr_2_do_pp_energia_plus_metodyka_wk.pdf - (307,62 KB) Załącznik 2 do programu Energia PlusWskaźnik efektywności kosztowej (WK)
z03_1_zalacznik_nr_3a_do__pp_energia_plus_ekoinnowacyjnosc.pdf
z03_1_zalacznik_nr_3a_do__pp_energia_plus_ekoinnowacyjnosc.pdf - (547,78 KB) Załącznik nr 3 do programu priorytetowego
z03_zalacznik_nr_3_do_pp_energia_plus_ekoinnowacyjnosc.pdf
z03_zalacznik_nr_3_do_pp_energia_plus_ekoinnowacyjnosc.pdf - (196,56 KB) Załącznik nr 3 do programu priorytetowego Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) E-KUMULATOR - ekologiczny akumulator dla przemysłu
z04_zalacznik_nr_4_do_pp_energia_plus__zasady_stosowania_i_oceny_keep.pdf
z04_zalacznik_nr_4_do_pp_energia_plus__zasady_stosowania_i_oceny_keep.pdf - (618,05 KB) Załącznik 4do programu priorytetowego Energia Plus
instrukcja_sporzadzania_studium_wykonalnosci_przedsiewziecia_ubiegajacego_sie_o_dofinansowanie.pdf
instrukcja_sporzadzania_studium_wykonalnosci_przedsiewziecia_ubiegajacego_sie_o_dofinansowanie.pdf - (397,6 KB) instrukcja sporzadzania studium wykonalnosci przedsiewziecia ubiegajacego sie o dofinansowanie

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również