Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Ogloszenie o naborze 2021 dla WFOŚiGW

OGŁOSZENIE O NABORZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Moja Woda”.

  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od  17.02.2021 r. – 23.02.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków

Przygotowane wnioski należy składać:

a) w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”);

b) w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należyzłożyć wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku.

Wniosek, o którym mowa w pkt. b) należy przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa z dopiskiem: Nabór ciągły "Moja Woda

Dla wniosków składanych w formie pełnego wydruku z GWD przesłanego pocztą lub kurierem, za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

  • Alokacja:  Kwota alokacji na udostępnienie środków na udzielanie dotacji – 71 mln zł
    (na lata 2021 – 2024).

Dokumenty

program_priorytetowy_moja_woda.pdf
program_priorytetowy_moja_woda.pdf - (545,21 KB) Program Priorytetowy MOJA WODA
regulamin_moja_woda.pdf
regulamin_moja_woda.pdf - (597,46 KB) Regulamin Moja Woda
umowa_moja_woda.docx
umowa_moja_woda.docx - (46,13 KB) UMOWA MOJA WODA
zalacznik_2_wzor_wniosku_o_wyplate_srodkow.docx
zalacznik_2_wzor_wniosku_o_wyplate_srodkow.docx - (27,85 KB) Załącznik 2 Wzór wniosku o wypłatę środków
zalacznik_3_sprawozdanie_roczne_moja_woda.docx
zalacznik_3_sprawozdanie_roczne_moja_woda.docx - (25,21 KB) Załącznik 3 Sprawozdanie roczne Moja woda
zalacznik_4_sprawozdanie_koncowe.docx
zalacznik_4_sprawozdanie_koncowe.docx - (27,11 KB) Załącznik 4 sprawozdanie końcowe
zalacznik_5_wzor_oswiadczenia_o_rozliczeniu_ekologicznym.docx
zalacznik_5_wzor_oswiadczenia_o_rozliczeniu_ekologicznym.docx - (17,78 KB) Załącznik 5 Wzór oświadczenia o rozliczeniu ekologicznym

.

Na skróty

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Środki
krajowe
 

Środki
norweskie
i EOG

Środki
unijne

Zobacz również