Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pierwokupy

Nabór wniosków - Pierwokupy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo" dotyczących przedsięwzięć z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu realizowanych przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa.

UWAGA! Wydłużony termin składania wniosków w ramach naboru

Wnioski należy składać w terminie od 10.03.2016 r. do 31.03.2017 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu powinien zostać złożony nie później niż do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez park narodowy zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.

Alokacja wynosi do 7 mln. zł.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

Wnioski należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie


Dokumenty:

  Zasady dofinansowania i wyboru przedsięwzięć

Dokumenty

regulamin_naboru_ciaglego_-_pierwokupy.pdf
regulamin_naboru_ciaglego_-_pierwokupy.pdf - (362,92 KB) Regulamin naboru wniosków na pierwokupy
umowa_dotacja_krajowa_20151016.pdf
umowa_dotacja_krajowa_20151016.pdf - (596,46 KB) Wzór umowy dotacji

Załączniki do wniosku:

 

Akt notarialny - warunkowa umowa sprzedaży wraz z datą potwierdzającą moment wpływu do parku narodowego.

W przypadku podpisywania wniosku przez inną osobę niż Dyrektor Parku - dokumenty potwierdzające dane osoby/ osób upoważnionych do reprezentowania Parku.

 

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również