Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

PJB 2016

Nabór wniosków - PJB

Nabór wniosków - PJB

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo" dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 15.03.2016 r.

Nabór wniosków dotyczy przedsięwzięć, które będą realizowane od 2017 r.

Tematyka naboru:

Wsparcie realizacji działań ochronnych wskazanych w ustanowionych zadaniach ochronnych lub planach ochrony parków narodowych oraz rezerwatów przyrody, a także planach zadań ochronnych lub planach ochrony obszarów Natura 2000, dedykowanych ochronie gatunków chronionych oraz ich siedlisk, z wyłączeniem działań ukierunkowanych na ochronę następujących siedlisk i gatunków: 6410, 6440, 6510, 6520, 7110*, 7210*, 7120, 7140, 7150, 7230, poczwarówka zmienna (Vertigo geyerri), poczwarówka zwężona (Vertigo angustior), szlaczkoń szafraniec (Colias myrmidone), modraszek telejus (Maculinea teleius), modraszek nausitous (Maculinea nausithous), czerwończyk nieparek (Lycaena dispar), strzępotek edypus (Coenonymp oedippus).

Jednocześnie Beneficjenci umów wieloletnich proszeni są o złożenie wniosków uproszczonych na 2017 r.

Alokacja wynosi do 2,1 mln. zł.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

Wnioski należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie

Kontakt w sprawie konkursu:

Wszystkie pytania i uwagi w sprawie naboru należy kierować na poniższy adres :  Przyroda@nfosigw.gov.pl

 

Zasady dofinansowania i wyboru przedsięwzięć

Dokumenty

zasady_oceny_kryterium_keep.pdf
zasady_oceny_kryterium_keep.pdf - (141,07 KB) Zasady oceny kryterium KEEP
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych-1.pdf
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych-1.pdf - (247,93 KB) Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych
tabela-koszty_standaryzowane-1.pdf
tabela-koszty_standaryzowane-1.pdf - (290,76 KB) Tabela kosztów standaryzowanych
wzor_umowy_pjb-_09.07.2014.pdf
wzor_umowy_pjb-_09.07.2014.pdf - (558,53 KB) Wzór umowy dofinansowania

Wymagane załączniki do wniosku

Szczegółowy wykaz wymaganych załączników został zamieszczony w poniższym dokumencie:

wymagane_zalaczniki_17_12_2015.pdf
wymagane_zalaczniki_17_12_2015.pdf - (289,66 KB) Lista wymaganych załączników

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również