Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór 2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie14.04.2020 r. – 30.04.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków

Przygotowane wnioski należy składać:

  • w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”);
  • w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należyzłożyć wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku.

Wniosek, o którym mowa w pkt. b) składa się bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesyła drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa
z dopiskiem: Nabór ciągły "Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”

Dla wniosków składanych w formie pełnego wydruku z GWD przesłanego pocztą lub kurierem, za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

  • Alokacja:

Kwota alokacji na udostępnienie środków na udzielanie pożyczek – 35 mln zł (na lata 2020 – 2023).

  • Beneficjenci:

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Małgorzata Misiak, 22 45 90 511, malgorzata.misiak@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

program_kposk.pdf
program_kposk.pdf - (653,86 KB) PROGRAM PRIORYTETOWY
regulamin_naboru.pdf
regulamin_naboru.pdf - (598,3 KB) REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW
umowa_udostepnienia_srodkow.pdf
umowa_udostepnienia_srodkow.pdf - (1,1 MB) UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również