Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór 2019

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowegoOgólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

  • Cel programu

Wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych.

  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie:

- 17.06.2019 r. do 28.06.2019 r. do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia,

podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

  • Beneficjenci:

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  • Warunki kwalifikowalności:

1) Przedsięwzięcia realizowane będą do 31.12.2020 r.

2) Koszty kwalifikowane ponoszone będą do 31.12.2019 r.

  • Alokacja:

100 mln zł – w latach 2019-2020

  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Leszek Tokarczyk

e-mail: Leszek.Tokarczyk@nfosigw.gov.pl

tel.: (22) 45 90 104

 

  • Szczegółowe informacje o naborze:

Dokumenty

umowa_udostepnienia_srodkow_.pdf
umowa_udostepnienia_srodkow_.pdf - (248,36 KB) umowa udostepnienia środkow
program_priorytetowy.pdf
program_priorytetowy.pdf - (783,96 KB) program priorytetowy
regulamin_naboru_.pdf
regulamin_naboru_.pdf - (388,62 KB) regulamin naboru

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również