Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór 2020

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowegoOgólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

 • Cel programu

Wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych.

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie:

- 06.02.2020 r. do 13.02.2020 r. do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia,

podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Formy dofinansowania

Udostępnienie środków dla WFOŚiGW, z przeznaczeniem na udzielanie dotacji.

 • Rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia w zakresie zakupu i wysiewu wapna nawozowego lub środków wapnujących.

 • Beneficjenci:
 1. Beneficjentem programu są WFOŚiGW;
 2. Beneficjentem końcowym programu są posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5, którzy otrzymują wsparcie za pośrednictwem WFOŚiGW.
 • Alokacja

100 mln zł – w latach 2019-2021

 • Koordynator programu:

Leszek Tokarczyk

e-mail: Leszek.Tokarczyk@nfosigw.gov.pl

tel.: (22) 45 90 104

Dokumenty

regulamin_naboru_2_7_.pdf
regulamin_naboru_2_7_.pdf - (600,08 KB) Regulamin naboru
ogloszenie_o_naborze__2_7.pdf
ogloszenie_o_naborze__2_7.pdf - (553,04 KB) Ogłoszenie o naborze
program_.pdf
program_.pdf - (592,83 KB) Program
umowa_wapno_nf_wf_zm..docx
umowa_wapno_nf_wf_zm..docx - (43 KB) UMOWA

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również