Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Poprawa jakości powietrza

Część 1) Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych

Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii

Część 3) Gazela BIS - Niskoemisyjny zbiorowy publiczny transport miejski

Cel programu

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, poprzez opracowanie programów ochrony powietrza oraz poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5, PM10 oraz emisji CO2.

Treść programu

Dokumenty

poprawa_jakosci_powietrza_20151109_100411.pdf
poprawa_jakosci_powietrza_20151109_100411.pdf - (526,25 KB) Treść programu poprawa jakości powietrza, Część 1 (POP), 2 (KAWKA) i 3 (Gazela BIS)

Część 1) Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór zakończony.

Formy dofinansowania
Dotacja

Beneficjenci
województwa

ikonka e-mail Koordynator programu Monika Żółkowska
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
(22) 45 90 430

 

Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór zakończony.

Formy dofinansowania
Udostępnienie środków finansowych WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie dotacji.

Beneficjenci
1) Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).
2) Beneficjentem końcowym są podmioty właściwe dla realizacji przedsięwzięć wskazanych w programach ochrony powietrza, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia mogące być przedmiotem dofinansowania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, z uwzględnieniem warunków niniejszego programu.
Kategorie beneficjentów końcowych wskażą indywidualnie WFOŚiGW w ogłaszanych konkursach.
3) Ostatecznym odbiorcą korzyści są podmioty właściwe dla realizacji przedsięwzięć wskazanych w programach ochrony powietrza, korzystające z dofinansowania, wyłącznie za pośrednictwem beneficjenta końcowego.

 

ikonka e-mail Koordynator programu Monika Żółkowska
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
(22) 45 90 430

 

Część 3) Gazela BIS - Niskoemisyjny zbiorowy publiczny transport miejski
Program podlega weryfikacji, od jego wyniku zależy ogłoszenie naboru

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych

Beneficjenci
Beneficjentami programu mogą być miasta regionalne lub subregionalne wskazane w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego w Kontraktach Terytorialnych zawartych z województwami - jako organizatorzy publicznego transportu zbiorowego.

 

ikonka e-mail Koordynator programu Kręcisz Rafał
Rafal.Krecisz@nfosigw.gov.pl

Zastępca koordynatora

Retke Witold
Witold.Retke@nfosigw.gov.pl

(22) 45 90 430

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również