Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór 2015

Szczegółowe informacje o naborze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków” Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu i Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 02.03.2015 r. do 30.11.2015 r.

Alokacja

  • Dotacje na 2015 r. - 16 592,5 tys. zł,
  • Pożyczki dla lat 2015-2020 – 15 000 tys. zł

W dniu 9.07.2015 wprowadzono zmianę do regulaminu naboru, umożliwiającą  przeprowadzenie negocjacji warunków umowy również w formie korespondencyjnej

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również